Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Kenelle

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto on tarkoitettu sinulle, joka haluat työskennellä lasten ja nuorten kanssa. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa voit valita varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan (lastenohjaaja) tai vaihtoehtoisesti nuoriso- ja yhteisöohjaajan osaamisalan (nuoriso- ja yhteisöohjaaja).

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset:

  • positiivisuutta ja rohkeutta
  • avointa mieltä ja suvaitsevaisuutta
  • hyvät vuorovaikutus-, ihmissuhde- ja neuvottelutaidot
  • vastuullisuutta ja luotettavuutta
  • luovuutta ja uskallusta heittäytymiseen

Koulutukseen on terveydellisiä vaatimuksia. Koulutukseen hakeutumisen
esteitä ovat mm. :

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Tutustu terveydentilavaatimuksiin Opintopolussa.

Työtehtävät

Lastenohjaaja huolehtii lapsen kokonaisvaltaisesta kasvatuksesta ja hyvinvoinnista osana moniammatillista työyhteisöä. Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa.

Opiskeleminen KSAOssa

Opiskelupaikka on  KSAOn Utinkatu 44 toimipiste. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Osaamisalat:

  • Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala
  • Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Lisätietoa

Opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella. Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, niin hänet kutsutaan kielikokeeseen. Kielitasovaatimus on B1.2.

Haku

Valitse Avoin hakemus koulutukseen Jatkuvan haun koulutuskalenterissa

Päivitetty 1.11.2021