Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Kenelle

Lähihoitajan koulutus sopii kaikille alasta kiinnostuneille: alalle aikoville, alalla työskenteleville ja ammatinvaihtajille. Koulutukseen valitaan alalle soveltuvia, joilla on hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset:

 • positiivisuutta ja rohkeutta
 • avointa mieltä ja suvaitsevaisuutta
 • hyvät vuorovaikutus-, ihmissuhde- ja neuvottelutaidot
 • vastuullisuutta ja luotettavuutta
 • luovuutta ja uskallusta heittäytymiseen
 • ongelmanratkaisukykyä
 • kädentaitoja

Hakiessasi tähän koulutukseen huomioi seuraavat terveydentilavaatimukset, jotka voivat estää opiskelijaksi ottamisen:

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus, joka saattaa rajoittaa koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Katso terveydentilavaatimukset tästä

Työtehtävät

Lähihoitaja työtehtäviä ovat eri-ikäisten ihmisten hoiva ja hoito. Lähihoitaja ohjaa ja avustaa asiakasta toimintakyvyn ylläpitämisessä, terveellisissä elintavoissa ja elämänhallinnassa. Hänen työtehtäviinsä kuuluu myös ohjata asiakasta muun tuen ja palvelujen pariin. Lähihoitajan työvälineisiin kuuluvat esimerkiksi hoito- ja palvelusuunnitelmat sekä varhaiskasvatussuunnitelmat.

Opiskeleminen KSAOssa

Opiskelupaikka on KSAO Utinkatu 44 toimipiste. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Voit suunnata opintojasi eri osaamisaloihin:

 • lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • vammaistyön osaamisala

Katso osaamisalojen pakolliset tutkinnon osat

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Päivitetty 10.11.2021