Kenelle

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia alan asiantuntijana asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä.

Työvalmennuksen osaamisalan suorittanut työvalmentaja osaa toteuttaa työvalmennuksen asiakasprosessin sekä toimia työelämäasiantuntijana työvalmennuksessa.

Koulutukseen on terveydellisiä vaatimuksia. Koulutukseen hakeutumisen
esteitä ovat mm.

  • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sai-raus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • tuki-ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Katso terveydentilavaatimukset tästä

Työtehtävät

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia alan asiantuntijana asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä.

Työvalmennuksen osaamisalan suorittanut työvalmentaja osaa toteuttaa työvalmennuksen asiakasprosessin sekä toimia työelämäasiantuntijana työvalmennuksessa.

Opiskeleminen KSAOssa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena; lähiopetus, verkko-opinnot, itsenäinen opiskelu ja työpaikalla järjestettävä koulutus.

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisesti. Jos sinulla on tutkinnon perusteiden edellyttämä ammattitaito hankittuna, voit suorittaa tutkinnon ilman tutkintokoulutusta.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä
  • Työvalmennus asiakasprosessissa
  • Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa

Valinnainen tutkinnon osa (KSAOn tarjonta)

  • Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen TAI
  • Tutkinnon osa tai osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta

Opiskelijavalinnat tehdään haastattelujen perusteella.
Tutkintokoulutuksen toteutus edellyttää vähintään 10 opiskelijan ryhmäkokoa.

Opiskelumaksu

Osallistumismaksu on 300 € sekä mahdolliset pätevyyskorttimaksut. Maksuja ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. Osallistumismaksun voi maksaa erissä sopimuksen mukaan.
Oppisopimusopiskelijat maksavat vain mahdolliset pätevyyskorttimaksut. 

Päivitetty 10.6.2021