Lähihoitaja

Lähihoitajat työskentelevät erilaisissa hoidon- ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä. Tutustu sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon.


Lastenohjaaja, nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Lastenohjaajat työskentelevät varhaiskasvatuksen tehtävissä, huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoito ja huolenpitoa.

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on eri-ikäisten ohjaus, opastus ja tukityötä, jonka painopiste on osaamisen lisääminen, kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ. Alalla painottuvat harrastus ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen. Tutustu kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon.


Turvallisuusvalvoja

Ammatissa tarvitaan hyvää fyysistä kuntoa ja vuorovaikutustaitoja. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla rikosoikeudellisesti nuhteeton tausta. Turvallisuusalalla opiskelu on urheilu- ja liikuntapainotteista. Tutustu turvallisuusalan perustutkintoon.


Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Tutustu kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon.


Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä kehitysvammaisten ihmisten parissa. Voit myös syventää jo olemassa olevaa osaamistasi, jolloin tutkinto avaa sinulle uusia näkökulmia omaan työhösi, laajentaa ammattitaitoasi sekä antaa sinulle uutta tietoa kehitysvammaisuudesta ja alasta. Tutustu kehitysvamma-alan ammattitutkintoon.


Tullialan ammattitutkinto

Tullialan ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka työskentelee Tullin operatiivisissa perustehtävissä tai yritysten tullaus- ja huolinta- tai alusselvitystehtävissä. Tutustu tullialan ammattitutkintoon.


Turvallisuusalan ammattitutkinto

Koulutus on suunnattu turvallisuusalasta kiinnostuneille, nuhteettoman taustan omaaville henkilöille. Koulutus soveltuu myös jo työssä oleville henkilöille, jotka haluavat suorittaa turvallisuusalan ammattitutkinnon. Tutustu turvallisuusalan ammattitutkintoon.


Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia alan asiantuntijana asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä. Tutustu kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkintoon.


Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Pääsyvaatimuksina ovat sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä työkokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä. Tutustu mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintoon.


Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Tutkinto on tarkoitettu yritysten omaehtoisissa turvallisuuden ylläpito- ja kehitystehtävissä sekä vartioimisliikkeen esimiestehtävissä toimiville tai niihin aikoville. Opintojen edellytyksiä ovat 18 vuoden ikä, hyvä maine, kokemus turvallisuusalan tehtävistä tai aiempi koulutus alalta. Osaaminen osoitetaan näytöissä työpaikalla ja näytöt edellyttävät alan työpaikkaa ja työtehtäviä. Tutustu turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon.


Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Haluatko laajentaa ja syventää osaamista vanhustyössä? Vanhustyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu vanhustyössä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Tutkinnon suorittaminen antaa valmiuksia toimia oman työsi asiantuntijana. Voit suorittaa tutkinnon oman työn ohella. Tutustu vanhustyön erikoisammattitutkintoon.

Päivitetty 10.6.2021