Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Kenelle

Ammatissa menestyäksesi tarvitset luovuutta, kädentaitoja ja oma-aloitteisuutta. 
Myös yritteliäs luonne, yhteistyökyky ja kiinnostus visuaaliseen kulttuuriin ovat tärkeitä ominaisuuksia kuvallisen alan ammatissa.

Löydätkö listalta omia kiinnostuksiasi?

  • Luovuus
  • Visuaalinen näkemys
  • Yhteistyötaidot
  • Yrittäjämäinen asenne
  • Kädentaidot

Työtehtävät

Kuvallisen ilmaisun toteuttaja voi työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tehden erilaisille asiakkaille tilaustöitä esimerkiksi muotokuvia, seinämaalauksia tai tuotteistaa omaa osaamistaan painotuotteiksi. Hän voi myös työskennellä osana työryhmää esimerkiksi museoissa tai gallerioissa, sekä pitää omia näyttelyitä.

Opiskeleminen KSAOssa

Opintojen aikana opit laaja-alaiset kuvallisen ilmaisun perustaidot. KSAOssa pääpaino on maalaamisen eri tekniikoissa ja ilmaisukeinoissa, mutta opiskelet myös muita kuvallisen alan perustekniikoita: piirustusta, kuvanveistoa, taidegrafiikkaa, graafista suunnittelua, valo- ja videokuvausta sekä muita kuvallisen ilmaisun sovellusaloja. Opinnot sisältävät myös perehtymistä kuvataiteen ja taidemaailman perinteisiin ja historiaan.

Opiskelupaikka on KSAOn Utinkatu 85 toimipiste. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Lisätietoa

Jatkuvassa haussa järjestettävä pääsykoe sisältää piirustus- ja/tai maalaustehtäviä, haastattelun ja ennakkotehtävän.

– Kädentaidot ja avaruudellinen hahmottaminen (0-3 p)
– Luovuus ja visuaalisuus (0-4 p)
– Aloitteellisuus ja vastuullisuus (0-3 p)

Ennakkotehtävä lähetetään pääsykoekutsun mukana
Hakija voidaan jättää valitsematta, jos kokeen tulos on 0 pistettä.

Päivitetty 1.11.2021