Taideteollisuusalan perustutkinto, käsityön ohjaustoiminnan osaamisala

Kenelle

Käsityön ohjaustoiminnan alalla työskentelevältä edellytetään kädentaitoja, muoto- ja tyylitajua, hahmottamiskykyä sekä värisilmää. Alan ammattitehtävissä käsityön ohjaajalla on oltava oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä ja yrittämisen halua. Lisäksi kiinnostusta toimia erilaisten ihmisten ja ryhmien kanssa.

Taideteollisuusalalla ja alan koulutuksessa eri ammattialoilla tehtävät työt kuormittavat fyysisesti eri tavoin, mikä alalle aikovan tulee ottaa huomioon.

Työtehtävät

Käsityön ohjaustoiminnan artesaani osaa suunnitella ja ohjata erilaisia käsityöalaan liittyviä lyhytkursseja. Koulutus antaa valmiudet toimia erilaisten harraste- ja virikeryhmien ohjaajan tehtävissä. Erilaisten materiaalien ja tekniikoiden hallinta antaa mahdollisuuden niiden uudenlaiseen hyödyntämiseen kekseliäästi, mitä voit hyödyntää omien käsityötuotteiden tai -ryhmien ohjaamisessa.

Kulttuuri- ja kuvallisten opintojen lisäksi opiskelija perehtyy omien yksilöllisten tavoitteiden mukaan erilaisiin kädentaitojen tekniikoihin. Näitä on tarjolla niin koviin kuin pehmeisiinkin materiaaleihin liittyen. Opiskelet erilaisten ryhmätilanteiden ohjaamisen lisäksi yrittäjyyttä sekä omien tuotteiden ja oman osaamisen markkinointia.

Opiskeleminen KSAOssa

Opiskelupaikka on KSAOn Utinkatu 85 toimipiste. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Lisätietoa

Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja jatkuvassa haussa. Kaikki opiskelijat valitaan pääsykokeen perusteella. Pääsykoe sisältää kuvallisen tehtävän, kädentaitotehtävän ja haastattelun. Pääsykoetehtäviä varten ota mukaan piirtämiseen soveltuvia lyijykyniä, pyyhekumi, A3-vesiväripaperilehtiö, A4-paperia luonnoksia varten, vesi- ja peitevärit, siveltimiä, vesikuppi vesiväreille, viivoitin.

Päivitetty 1.11.2021