Kenelle

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen esimiestehtävissä, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan yrittäjinä tai haluavat suorittaa erikoisammattitutkinnon ja kehittää omaa ammatillista osaamista ja edetä esimiestehtäviin. Koulutukseen osallistuvalta edellytetään työpaikkaa tai mahdollisuutta harjoitella esimiestehtäviä laajasti.

Opinnot kestävät noin 1,5 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Työtehtävät

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon suorittaneet työskentelevät alan esimiehenä, ohjaustehtävissä, suunnittelutehtävissä ja myynnissä tai alan yrittäjinä.

Opiskeleminen KSAOssa

Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa kartoitetaan aiemmin hankittu osaaminen. Opinnot koostuvat työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta, verkko-opinnoista ja kontaktiopinnoista.

Koulutus on monimuotokoulutusta painottuen alan työpaikoilla tapahtuvaan työssä oppimiseen. Ammattitaito ja osaaminen osoitetaan näytöissä omalla työpaikalla. Jos sinulla on jo tutkinnon perusteiden edellyttämä ammattitaito, voit myös suorittaa tutkinnon ilman tutkintokoulutusta. Opiskelupaikka on KSAO, Utinkatu 44, 45200 Kouvola

Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta sekä valinnaisista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen suunnitteleminen ja johtaminen, 75 osp

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen henkilöstön ja osaamisen johtaminen, 75 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan yksi

  • Ekotehokkuuden johtaminen, 30 osp
  • Kiinteistön toimivuuden ja toimintakunnon arviointi, 30 osp
  • Monipalvelujen johtaminen, 30 osp
  • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen kehittäminen 30 osp
  • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen mitoittaminen ja myynti, 30 osp

Opiskelumaksu

Opiskelijamaksua on 300 € ja sitä ei palauteta opintojen keskeytyessä. Koulutukseen voi osallistua myös oppisopimuksella. Oppisopimusopiskelijoille koulutus on maksuton.

Lisätiedot

Opiskelijat valitaan haastattelujen perusteella.

Päivitetty 10.6.2021