Kenelle 

Onko sinulla jo useamman vuoden työkokemus puhtauspalvelualalta, mutta tutkinto puuttuu? Oletko oma-aloitteinen, reipas ja sinulla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä asiakaspalvelutaitoja? Tule suorittamaan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto monimuotokoulutuksena. Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä osaamisalasi mukaisesti monipuolisissa asiakaskohteissa esimerkiksi teollisuudessa, sairaaloissa, myymälätiloissa ja oppilaitoksissa. 

Opiskeleminen KSAOssa 

Oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun lisäksi opintoihin kuuluu itsenäisiä oppimistehtäviä ja työpaikalla järjestettävää koulutusta koulutussopimuksella ja/tai oppisopimuksella. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) jossa sovitaan opintojesi sisällöt, laajuus ja kesto.

Koko tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä ja se muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta sekä valinnaisista tutkinnon osista. 

Osaamisalat: 

 • Toimitilahuollon osaamisala (laitoshuoltaja tai toimitilahuoltaja AT) 
 • Kotityöpalvelujen osaamisala (kodinhuoltaja AT) 
 • Molempien osaamisalojen pakollinen tutkinnon osa: 
 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen  

Esimerkkejä valinnaisista tutkinnonosista: 

 • Laitoshygieniapalvelut
 • Ylläpitosiivouspalvelut
 • Kotisiivouspalvelut
 • Perussiivouspalvelut
 • Laitoshuoltopalvelut
 • Työhön opastaminen
 • Ympäristönhuoltopalvelut

Opiskelumaksu 

Opiskelumaksu on 300 €. Maksua ei palauteta opintojen keskeytyessä. Tutkinto on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelumaksua ei peritä. 

Lisätietoa 

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsomme olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijaksi ottamisessa sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita. Valintaperusteissa huomioidaan mm. koulutustarve, alalle suuntautuneisuus ja edellytykset tutkinnon suorittamiseen. 

Opiskelijat valitaan haastattelun ja kielitaidon kartoituksen perusteella. 

Päivitetty 13.10.2021