Koneistuksen osaamisala

Tutkinto valmistaa vaativiin koneistusalan tuotantotehtäviin.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai sitä vastaavat tiedot ja taidot. Molemmissa tapauksissa henkilöllä tulee olla alalta muutaman vuoden työkokemus.

Työtehtävät

Koneistuksen osaamisalan suorittanut osaa työskennellä itsenäisesti koneistusalan valmistustyötehtävissä. Hän osaa ohjelmoida ja valmistaa CNC-koneilla tarkkoja ja monipuolisia konepajapiirustusten mukaisia kappaleita hyödyntäen 3D CAM -ohjelmistoja.

Teemme Destian kanssa yhteistyötä. Destia tarjoaa mm. harjoittelupaikkoja työelämässä oppimiseen. Tutustu Destiaan sidosryhmäjulkaisusta.

Opiskeleminen KSAOssa

Opiskelupaikka on KSAOn Utinkatu 85 toimipiste. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Koko tutkinnon suorituksen edellytyksenä on 2 pakollista ja 2 valinnaista tutkinnon osaa.

Pakolliset tutkinnon osat (90 osp):

Tuotantotekninen toiminta ja valmistuksen suunnittelu, 30 osp

3D CAM -ohjelmointi ja CNC-valmistus, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (60 osp): ks. tutkinnon perusteet

Jos sinulla on tutkinnon suorittamiseen vaadittava osaaminen hallinnassa, voit osoittaa ammattitaitosi käytännön työtehtävissä ilman tutkintokoulutusta. Koulutukseen on jatkuva haku ja sen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) perusteella.

Hinta

300 € (ei sisällä työturvallisuus- EA-, tulityö- ym. korttikoulutuksia, hinta 10 €/kortti ).

Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.

Koulutus on mahdollista toteuttaa myös oppisopimuskoulutuksena tai työvoimakoulutuksena, jolloin opiskelumaksua ei peritä.

Lisätietoja

Koulutukseen on jatkuva haku. Opiskelijat valitaan haastattelun ja valintakokeen perusteella.

Päivitetty 11.6.2021