Kenelle

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on Talotekniikan perustutkinto tai perustutkintoa vastaavat tiedot ja taidot. Molemmissa tapauksissa henkilöllä tulee olla alalta muutaman vuoden työkokemus.

Työtehtävät

Putkiasentaja (AT) toimii joko rakennustyömaalla LVI-järjestelmien asennustyöhön liittyvissä tehtävissä ja vastaa itsenäisesti asennustyön toteuttamisesta tai vaihtoehtoisesti työskentelee LVI-järjestelmien kunnossapitoon liittyvissä tehtävissä.

Ilmanvaihtoasennuksen osaamisalan suorittanut henkilö toimii rakennustyömaalla ilmanvaihtojärjestelmien asennustyöhön liittyvissä tehtävissä ja vastaa itsenäisesti asennustyön toteuttamisesta.

Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaja (AT) toimii rakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamiseen, säätöön ja sisäilmastomittauksiin liittyvissä töissä.

Rakennuspeltiseppä (AT) toimii rakennustyömaalla saumakattojen peltityötehtävissä ja julkisivujen, kermi-, tiili- ja profiilikattojen peltityötehtävissä valittujen tutkinnon osien mukaisesti.

Tekninen eristäjä (AT) toimii rakennustyömaalla teknisten järjestelmien eristystöissä.

Nuohooja (AT) suorittanut henkilö toimii palo- ja asumisturvallisuuden nuohousalan ammattilaisena joko itsenäisenä ammatinharjoittajana tai osana isompaa tiimiä.)

Opiskeleminen KSAOssa

Opiskelu on monimuotoista. Opiskelupaikka on KSAOn Utinkatu 85 toimipiste. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Talotekniikan ammattitutkinnossa on tarjolla seitsemän osaamisalaa:

  • Putkiasennuksen osaamisala 
  • Lämmityslaiteasennuksen osaamisala
  • Nuohouksen osaamisala 
  • Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala
  • Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen osaamisala 
  • Teknisen eristyksen osaamisala 
  • Rakennuspeltityön osaamisala

Opiskelumaksu

Opiskelijat kustantavat itse mahdolliset muut maksut, esim. opintoihin tarvittavan kirjallisuuden ja pätevyyskorttimaksut. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Lisätietoja

Koulutukseen on jatkuva haku. Opiskelijat valitaan haastattelun ja valintakokeen perusteella.

Haluatko työllistyä alalle, jossa on hyvät työllistymis- ja palkkakehitysnäkymät? Suoritettuasi talotekniikan ammattitutkinnon, osoitat olevasi asennuksen ja huollon osaava ammattilainen. Talotekniikan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.
Tutkinnossa on osaamisalasta riippuen 50–100 osaamispistettä pakollisia tutkinnon osia ja 50–100 osaamispistettä valinnaisia tutkinnon osia.

Päivitetty 13.10.2021