Rakennusalan perustutkinto

Kenelle

Talonrakentajan ammatissa työskentely vaatii hyvää fyysistä kuntoa, käden taitoja, huolellisuutta, sekä kykyä työskennellä niin itsenäisesti kuin ryhmässä. Ammatissa on sopeuduttava myös vaihteleviin sääolosuhteisiin ja muuttuviin työkohteisiin. Opiskeluihin kuuluu myös työn hinnoittelu ja saa tuntuman asiakaspalvelutehtäviin.

Tämän tutkinnon jatkuvan haun opiskelijalta edellytetään 18 vuoden ikää.

Työtehtävät

Talonrakentajat ovat rakennustyömaan moniammattilaisia, jotka osaavat tehdä kaikkia rakennustyömaalla tarvittavia töitä, kuten kirvesmies-, muuraus-, betoni- ja eristystöitä, sekä rakennuselementtien asennus- ja varastointitöitä. Työtehtäviä ovat esimerkiksi runko- ja vesikattotyöt, perustus- ja maanrakennustyöt ja sisustus- ja viimeistelytyöt. Työmaat vaihtuvat usein, ja työympäristö sen mukana. Uudis- ja korjausrakennustyömailla työtä tehdään rakennusvaiheesta riippuen sisätiloissa tai ulkona erilaissa sääolosuhteissa. Työssä käytetään monenlaisia rakennustyökaluja vasaroista sahoihin ja poriin, sekä erilaisia koneita.

Valmistumisen jälkeen voit sijoittua rakennusliikkeiden, rakennusaine-, elementti- ja rakennuspuusepänteollisuuden sekä valtion ja kuntien palvelukseen tai toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Opiskeleminen KSAOssa

Koulutuksessa opiskelet mm.

  • perustusvaiheen töitä
  • betoni- ja raudoitustöitä
  • runkovaiheen töitä
  • vesikattotöitä
  • julkisivuihin liittyviä puutöitä
  • sisustusvaiheen töitä
  • muuraus- ja laatoitustöitä
  • kalusteasennusta
  • ovi- ja ikkuna-asennuksia
  • listoitustöitä.

Opiskelupaikka on KSAOn Utinkatu 85 toimipiste. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Talonrakentaja esite (PDF)

Päivitetty 1.11.2021