Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Kenelle

Sähköasentajan työ vaatii kädentaitoja, ongelmanratkaisukykyä ja yrittäjämäistä asennetta. Ammatin etuina ovat monipuolinen ja vastuullinen työ sekä hyvä palkkataso. Nykyiset sähköasentajat ovat ikääntymässä ja siirtymässä eläkkeelle, joten uusia asentajia kaivataan tilalle. Myös sähköurakoitsijayrittäjiä tarvitaan lisää, sillä varhainen eläkkeelle siirtyminen näyttää kiinnostavan nykyisiä yrittäjiä.

Sähköalan ammattilaisia tarvitaan lähes kaikkialla elinkeinoelämässä ja tuotannossa takaamassa sähkön, energian ja sähköinformaation häiriötöntä tuotantoa, jakelua ja siirtoa. Myös kotien ja työpaikkojen järjestelmien ja välineiden käyttö perustuu sähkötekniikkaan ja niiden sovelluksiin. Nopeasti kehittyvä teknologia edellyttää sähköalan laajaa osaamista ja ammattitaidon jatkuvaa täydentämistä.

Tämän tutkinnon jatkuvan haun opiskelijalta edellytetään 18-vuoden ikää.

Työtehtävät

Sähköasentaja tekee asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- tai julkisten kiinteistöjen sähköasennuksia sekä niiden käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähköasennusstandardien ja säädösten mukaan. Hän voi tehdä myös sähköverkoston asentamiseen, käyttöön, huoltoon sekä kunnossapitoon liittyviä tehtäviä.

Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi sähköasennusliikkeessä asennus-, myynti- ja huoltotehtävissä tai tehdä teleasennuksia. Opinnot antavat valmiudet työskennellä myös sähkölaitoksella, teollisuudessa tai tehdasympäristöissä huolto-, kunnossapito- ja palvelutehtävissä. Voit perustaa myös oman yrityksen.

Opiskeleminen KSAOssa

Opinnoissa perehdytään sähkötyöturvallisuuteen, sähkötekniikkaan, elektroniikkaan ja perussähköasennuksiin teoriassa ja harjoitustöiden avulla.

Opiskelupaikka on KSAOn Utinkatu 44 ja 85 toimipisteissä. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Lisätietoja

Opiskelijat valitaan haastattelun ja valintakokeen sekä mahdollisen kielitestin perusteella.

Päivitetty 1.11.2021