Lukkoseppämestari, vastaava hoitaja

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu turvasuojausyritysten yksityisen turvallisuusalan lainsäädännössä määritellyn turvasuojaustoimintaa harjoittavan vastaavan hoitajan tehtäviin aikoville henkilöille.

Työtehtävät

Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinnon, lukkoseppämestari, suorittaneella on ammattitaito itsenäiseen lukitus- ja turvasuojausalan asennustöiden tekemiseen ja asennustöiden johtamiseen monipuolisissa ympäristöissä. Hän suunnittelee, toteuttaa ja seuraa työryhmän toimintaa niin, että tulos- ja laatutavoitteet saavutetaan. Hän huolehtii työmaan turvallisuudesta ja varmistaa, että työryhmän tekemät asennukset täyttävät asiakkaan kanssa sovitut vaatimukset.

Opiskeleminen KSAOssa

Opiskelupaikka on KSAO Utinkatu 47:n toimipiste. Opintojen keskeinen osuus on työpaikalla järjestettävää koulutusta. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintojasi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinnon rakenne ja sisältö on suunniteltu niin, että lukkoseppämestarilla on yksityisen turvallisuusalan lainsäädännössä määritelty turvasuojaustoimintaa harjoittavan vastaavan hoitajan koulutus.

Pakollinen tutkinnon osa:

  • Sähkö- ja automaatioalan työnjohto ja -suunnittelu

Lukkoseppämestarin osaamisalan pakolliset tutkinnon osat:

  • Turvasuojausprojektin suunnittelu ja toteutus
  • Turvallisuuslainsäädännön ja -normien soveltaminen

Valinnaiset tutkinnon osat:

  • Myynti- ja toimipistepalveluiden hallinta
  • Palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennuksien johtaminen

Opiskelumaksu

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella.

Päivitetty 18.11.2021