Levyseppähitsaaja

Levyseppähitsaajan ammatissa tarvitaan hyvää silmän ja käden yhteistoimintaa, pitkäjänteisyyttä, huolellista ja vastuullista työskentelyotetta sekä yhteistyötaitoja. Myös kielitaitoa tarvitaan vieraskielisten teknisten selvitysten ja työohjeiden ymmärtämiseen. Tutustu kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon, Levyseppähitsaaja.


Koneistaja

Koneistajan työtehtävät edellyttävät monipuolista ammattitaitoa ja valmistustekniikoiden osaamista, asiakaspalvelutaitoja sekä yhteistyökykyä. Jos olet tarkka, et pelkää tiimityöskentelyä ja sinulta löytyy intoa konetekniikkaan, hae ja hanki koneistajan ammatti. Tutustu kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon, Koneistaja.


Maalari

Monipuolisten käsityötaitojen lisäksi alan työtehtävissä vaaditaan koneiden ja laitteiden käyttötaitoja sekä laadunvalvontaan liittyvää osaamista. Maalaustyö on viimeistelyä, joka vaatii huolellisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Muoto- ja tyylitaju sekä hyvä värisilmä ovat eduksi. Tutustu pintakäsittelyalan perustutkintoon.


Talonrakentaja

Talonrakentajan ammatissa työskentely vaatii hyvää fyysistä kuntoa, käden taitoja, huolellisuutta, sekä kykyä työskennellä niin itsenäisesti kuin ryhmässä. Ammatissa on sopeuduttava myös vaihteleviin sääolosuhteisiin ja muuttuviin työkohteisiin. Opiskeluihin kuuluu myös työn hinnoittelu ja saa tuntuman asiakaspalvelutehtäviin. Tutustu rakennusalan perustutkintoon.


Sähköasentaja, automaatioasentaja

Sähköasentajan työ vaatii kädentaitoja, ongelmanratkaisukykyä ja yrittäjämäistä asennetta. Ammatin etuina ovat monipuolinen ja vastuullinen työ sekä hyvä palkkataso. Nykyiset sähköasentajat ovat ikääntymässä ja siirtymässä eläkkeelle, joten uusia asentajia kaivataan tilalle. Myös sähköurakoitsijayrittäjiä tarvitaan lisää, sillä varhainen eläkkeelle siirtyminen näyttää kiinnostavan nykyisiä yrittäjiä. Tutustu sähkö- ja automaatioalan perustutkintoon.


Putkiasentaja, ilmanvaihtoasentaja

Putkiasentajan- tai ilmanvaihtoasentajankoulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut rakentamiseen liittyvästä talotekniikasta ja haluat saada koulutuksen, joka mahdollistaa työskentelyn rakennuskohteissa asennustehtävissä sekä antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Tutustu talotekniikan perustutkintoon.


Prosessinhoitaja

Prosessinhoitajakoulutus on tarkoitettu sinulle, jota kiinnostaa tekniikka, laitteet sekä erilaisten tuotteiden valmistus tekniikkaa ja automaatiota hyödyntäen. Haluat työskennellä vastuullisissa tehtävissä automatisoiduissa tuotantolaitoksissa yhteistyössä toisten työntekijöiden kanssa. Tutustu prosessiteollisuuden perustutkintoon.


Puuseppä, teollisuuspuurakentaja

Puuteollisuuden perustutkinto koulutukseen on jatkuva haku. Koulutuksesta kiinnostunut voi valita tutkinnossa puusepän tai teollisuuspuurakentajan osaamisalan. Koulutus tarkoitettu opiskelijalle, joka on kiinnostunut työskentelystä puumateriaalien ja käden taitojen alalla. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Tutustu puuteollisuuden perustutkintoon.


Laborantti

Laborantinkoulutus tarkoitettu sinulle, jota kiinnostaa kemiantekniikka, mittauslaitteet sekä erilaisten tuotteiden laadunvarmistus kemiantekniikkaa ja automaatiota hyödyntäen. Haluat työskennellä vastuullisissa tehtävissä laboratorioissa yhteistyössä toisten työntekijöiden kanssa. Tutustu prosessiteollisuuden perustutkintoon.


Tuotantotekniikan ammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai sitä vastaavat tiedot ja taidot. Molemmissa tapauksissa henkilöllä tulee olla alalta muutaman vuoden työkokemus. Tutustu tuotantotekniikan ammattitutkintoon.


Talotekniikan ammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on Talotekniikan perustutkinto tai perustutkintoa vastaavat tiedot ja taidot. Molemmissa tapauksissa henkilöllä tulee olla alalta muutaman vuoden työkokemus. Tutustu talotekniikan ammattitutkintoon.


Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu lukitus- ja turvajärjestelmistä kiinnostuneille, joilla on oppisopimuspaikka. Tutustu sähkö- ja automaatioalan ammattitutkintoon.


Talotekniikka erikoisammattitutkinto

Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on noin viiden (5) vuoden kokemus LVI-laitteistojen asentamisesta sekä hyvä perehtyneisyys alan työnjohtotehtäviin. Sopivana pohjakoulutuksena on esim. talotekniikan ammattitutkinto. Koulutukseen valitaan henkilökohtaistamisen perusteella. Tutustu talotekniikan erikoisammattitutkintoon.


Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu turvasuojausyritysten yksityisen turvallisuusalan lainsäädännössä määritellyn turvasuojaustoimintaa harjoittavan vastaavan hoitajan tehtäviin aikoville henkilöille. Tutustu sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkintoon.

Päivitetty 11.6.2021