Ympäristönhoitaja, ympäristöneuvoja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Kenelle

Oletko kiinnostunut luonnosta, luonnossa liikkumisesta ja mahdollisuudesta hyödyntää luonnon antimia? Tiedostat luonnon hyvinvointivaikutukset ja ymmärrät luontoarvojen sekä ekologisuuden merkityksen. Tulet hyvin toimeen ihmisten kanssa ja sinulla halu jakaa ympäristötietoja ja arvoja myös muille. Jos, niin ala varmasti kiinnostaa sinua.

Ympäristönhoitaja

Ympäristönhoitajana teet työtä kunnostamalla ja hoitamalla erilaisia ympäristökohteita mm perinnemaisemia, vesistöjä tai luonnonsuojelualueita. Ymmärrät luonnon monimuotoisuuden, ekologiaa sekä kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteet. Osaat toimia vastuullisesti ja luontoarvot huomioiden.

Työtehtävät

Ympäristönhoitajana työpaikkojasi ovat esimerkiksi kuntien ja yritysten tekniset palvelut, puisto- ja ympäristötoimi, jätehuolto, valtionhallinto, ympäristökeskukset, koulutus-, neuvonta- ja kierrätysalan yritykset sekä erilaiset järjestöt ja yhdistykset. Ammattinimikkeitäsi ovat esimerkiksi vihertyöntekijä, kierrätysneuvoja, maisema- tai puistotyöntekijä tai jäteasematyöntekijä.

Ympäristöneuvoja

Ympäristöneuvojana teet työtä opastamalla ja ohjaamalla ihmisiä kestävään elämän tapaan, kulutuksen vähentämiseen ja luonnon kestokyvyn huomioiseen. Arvostat luontoa ja ymmärrät kiertotalouden periaatteet ja arvostat luontoa. Hallitset myös jätehuoltoon ja kierrätykseen liittyvät suunnitelmia. Osaat järjestää erilaisia tapahtumia, käyttää ympäristökasvatuksen menetelmiä ja toimia erilaiset ihmisten ja ryhmien kanssa.

Työtehtävät

Ympäristöneuvojana voit olla oman työpaikkasi ekotukihenkilö ja ohjata toimintaa ekologisempaan ja kestävämpään suuntaan. Työtehtäväsi voivat olla esimerkiksi ympäristökasvatuksessa, toimistossa, koulutus-, neuvonta- ja kierrätysalan yrityksissä, jätehuollossa, sekä erilaisissa järjestöissä ja yhdistyksissä. Ammattinimikkeitä voivat olla mm ekoneuvoja, ekotukihenkilö, ympäristöneuvoja, kuluttajaneuvoja, luontokasvattaja.

Opiskeleminen KSAOssa

Opiskelu on monimuotoista. Opiskelupaikka on KSAOn Utinkatu 85 toimipiste. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Päivitetty 1.11.2021