Liiketoiminnan perustutkinto

Kenelle

Tutkinto on tarkoitettu sinulle, joka haluat toimia asiakaspalvelun, myynnin, markkinointiviestinnän tai taloushallinnon työtehtävissä. Koulutus antaa hyvät perusteet liiketoiminnan työelämästä.  

Alalle hyödyllisiä taitoja ovat:  

  • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 
  • Asiakaslähtöisyys 
  • Yrittäjämäinen asenne 
  • Matemaattiset taidot 
  • Kielitaito 

Työtehtävät

Liiketoiminnan perustutkinto on monipuolinen ja työmarkkinoilla arvostettu ammatillinen perustutkinto. Työelämässä liiketoiminnan osaajia tarvitaan kaikilla eri aloilla. Perustutkinnon suorittaminen mahdollistaa monipuolisesti yrityksen tai muun organisaation työtehtävissä toimimisen. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun, talouden, toimistopalvelujen tehtävissä erilaisissa organisaatioissa.  

Opiskeleminen KSAOssa

Opiskelupaikka on KSAOn Utinkatu 44 toimipiste. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.  

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, koostuen seuraavista osista: 

Pakolliset tutkinnon osat 

  • Asiakaspalvelu 
  • Tuloksellinen toiminta 
  • Työyhteisössä toimiminen 

Valinnaisuus mahdollistaa erilaiset opintopolut, joissa voi painottua esimerkiksi asiakaspalvelu- ja myyntiosaaminen tai taloushallinto-osaaminen. 

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Päivitetty 1.11.2021