Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Kenelle

Tutkinto on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvistä tekniikoista. Koulutuksesta saa hyvää perustietoa turvalaite- ja hyvinvointijärjestelmien asennuksesta sekä niiden ylläpidosta. Hyvinvointiteknologia-asentaja osaa myös opastaa asiakasta hyvinvointiteknologian käytössä sekä varmistaa laitteiden turvallisen käytön.

Koulutukseen haetaan jatkuvassa haussa.

Alalle hyödyllisiä taitoja

  • Asiakaspalveluhenkisyys
  • Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
  • Kielitaito
  • Ongelmanratkaisukyky ja looginen päättelykyky
  • Kädentaidot ja hienomotoriikka
  • Kiinnostus hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviin tekniikoihin

Pakolliset tutkinnon osat

  • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät
  • Hyvinvointiteknologian käyttö asiakkaan arjessa selviytymisen tukena
  • Turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus

Työtehtävät

Hyvinvointiteknologia-asentaja toimii teknisissä asennusliikkeissä, sairaaloissa, palvelutaloissa ja alan teollisuuden palveluksessa.

Hyvinvointiteknologia-asentajalla on tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen lisäksi erityisosaamista siitä, miten hyvinvointiteknologiaa käytetään asiakkaan arjessa selviytymisen tukena sekä miten turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmiä asennetaan. Tutkinnossa tärkeää on myös se, että opiskelija osaa toimia sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaan.   Pakollisten tutkinnonosien lisäksi opintoihin kuuluu tieto- ja viestintätekniikka-alan perusasioita monipuolisesti.

Opiskeleminen KSAOssa

Opiskelupaikka on KSAOn Utinkatu 44 toimipiste. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Koulutukseen haetaan jatkuvan haun kautta.

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Hyvinvointiteknologia-asentaja esite

Päivitetty 1.11.2021