Kenelle

Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on alan koulutusta tai työkokemusta tekstiili- ja muotialalta.

Työskentelet muodin parissa.

Opiskeleminen KSAOssa

Voit aloittaa opinnot sinulle suunnitellun yksilöllisen opintopolun mukaan.

Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan aiemmin hankittu osaaminen. Opinnot koostuvat työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta sekä lähi- ja verkko-opinnoista.

Koulutus on monimuotokoulutusta painottuen työelämässä oppimiseen. Ammattitaito ja osaaminen osoitetaan näytöillä työelämässä. Jos sinulla on jo tutkinnon perusteiden edellyttämä osaaminen, sinut voidaan ohjata osoittamaan se suoraan näytöillä.  

Pakolliset tutkinnon osat

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta kaikille opiskelijoille pakollisesta tutkinnon osasta

  • Tekstiili- ja muotialan tuotteiden ja palveluiden vastuullinen kehittäminen, 60 osp.
  • Tuotteistamisen, brändäyksen ja markkinointiviestinnän kehittäminen tekstiili- ja muotialalla 30 osp.

Valinnaiset tutkinnon osat

Lisäksi opiskelija valitsee valinnaisista tutkinnon osista 1 (45 – 90 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista 2 (0 – 45 osp), siten että tutkinnon kokonaislaajuus 180 osaamispistettä täyttyy

  • Pukeutumisneuvojana toimiminen, 45 osp
  • Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnosta: Tuoteryhmän asiantuntijana toimiminen, 60 osp
  • tai tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Osallistumismaksu

Opiskelijamaksu on 300 €. Maksua ei palauteta opintojen keskeytyessä. Lisäksi opiskelija kustantaa itse opiskelumateriaalit ja -välineet. Koulutukseen voi osallistua myös oppisopimuksella, jolloin koulutus on opiskelijalle maksuton.

Päivitetty 1.7.2021