Stailaaja

Kenelle

Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on alan koulutusta tai työkokemusta tekstiili- ja muotialalta.

Työskentelet muodin parissa.

Opiskeleminen KSAOssa

Voit aloittaa opinnot sinulle suunnitellun yksilöllisen opintopolun mukaan.

Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan aiemmin hankittu osaaminen. Opinnot koostuvat työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta sekä lähi- ja verkko-opinnoista.

Koulutus on monimuotokoulutusta painottuen työelämässä oppimiseen. Ammattitaito ja osaaminen osoitetaan näytöillä työelämässä. Jos sinulla on jo tutkinnon perusteiden edellyttämä osaaminen, sinut voidaan ohjata osoittamaan se suoraan näytöillä.  

Pakolliset tutkinnon osat

  • Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto muodostuu yhdestä kaikille pakollisesta tutkinnon osasta, Tuotteistaminen ja markkinointiviestintä tekstiili- ja muotialalla (15 osaamispistettä), ja yhdestä tutkintonimikkeen määräävästä pakollisesta tutkinnon osasta (45 osaamispistettä)
  • Tuotteistaminen ja markkinointiviestintä 15 osp
  • Stailaaminen ja visualisointi 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

  • Valinnaisista tutkinnon osista 1 ja 2, joista valitaan enintään 90 osaamispisteen laajuisesti. Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.
  • Valinnaisia tutkinnon osia voivat olla esimerkiksi: Projektityöskentely tekstiili- ja muotialalla, 45 osp
  • Liiketoiminnan ammattitutkinnosta: Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus, 60 osp tai Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp
  • tai tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Osallistumismaksu

Opiskelijamaksu on 300 €. Maksua ei palauteta opintojen keskeytyessä. Lisäksi opiskelija kustantaa itse opiskelumateriaalit ja -välineet. Koulutukseen voi osallistua myös oppisopimuksella, jolloin koulutus on opiskelijalle maksuton.

Päivitetty 1.7.2021