Logistiikan perustutkinto

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu varastoalasta kiinnostuneille tai jo alan parissa työskennelleille, 18 vuotta täyttäneille. Koulutukseen osallistuminen ei vaadi aiempaa varastoalan kokemusta. 

Varastonhoitajan työ on monipuolista ja vastuullista. Varastotyössä tarvitaan huolellisuutta, tarkkuutta ja hyvää asennetta sekä varaston järjestyksen, että asiakaspalvelun suhteen. Varastotyötä tehdään erilaisten koneiden avustuksella, mutta myös käsin ja työhön kuuluu tietoteknisten järjestelmien käyttöä. Varastotyö on usein vuorotyötä.

Tämän tutkinnon jatkuvan haun opiskelijalta edellytetään 18-vuoden ikää.

Huomioitavaa

Logistiikka-alalla ja logistiikan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai todettuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Jos hakijan äidinkieli on joku muu kuin suomi, on hakijalla oltava opiskeluun tarvittava suomen kielen taitotaso (B1.2), mikä testataan ennen koulutuksen aloittamista.

Työtehtävät

Logistiikan perustutkinnon suorittanut varastonhoitaja on logistiikan ammattilainen, jonka päätehtävä on huolehtia varastojen päivittäisistä toiminnoista. Varastonhoitajan työn sisältö vaihtelee työpaikasta ja -kohteesta riippuen.

Varastonhoitaja sijoittuu trukinkuljettajaksi, varastotyöntekijöiksi, terminaalityöntekijöiksi, pakkaajiksi ja erilaisiin logistiikan työtehtäviin. Varastonhoitajaksi valmistuneilla on hyvät mahdollisuudet työpaikan saantiin erilaisissa varastoalan tehtävissä eri aloilla terminaalitoiminnoista teollisuuden ja vähittäiskaupan varastotyöhön.

Työpaikkoja ovat kaupat, teollisuus, liikenne ja julkinen sektori.

Opiskeleminen KSAOssa

Koulutus antaa perusvalmiudet varastonhoitajan ammatissa toimimiseen sekä mahdollistaa suuntautumisen erilaisiin varastoalan tehtäviin. Koulutuksen aikana suoritat tulityö- ja työturvallisuuskortit ja EA1-koulutuksen sekä hygieniapassin.

Opiskelet mm.

  • logistiikan perustaitoja (kuljetukset, varastointi, kierrätys)
  • varaston hallintaa ja kuorman käsittelyä
  • erilaisten trukkien ja pakkauslaitteiden käyttöä
  • varastoautomaation hyödyntämistä
  • varaston tietojärjestelmien käyttöä
  • varastokirjanpitoa ja varastotaloutta sekä sen vaikutuksia yrityksen talouteen
  • kansainvälisten materiaalitoimintojen perusteita

Opiskelupaikka sijaitsee KSAOn Utinkatu 44 toimipisteen läheisyydessä Tiilitie 5:ssä Teholassa.

Myös osatutkinnon suorittaminen on mahdollista. Opintojen aikataulu ja sisältö määräytyvät yksilöllisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Opiskelu on lähiopiskelua. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Opetuksessa pääset käyttämään erilaisia varastoalan työvälineitä ja trukkeja niin aidossa ympäristössä kuin simulaattorin välityksellä.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. KSAOlla on kumppanuussopimus jatkoväyläopinnoista Xamkin kanssa. KSAOssa opiskeleville tarjotaan
Xamkin avoimen AMK:n tarjontaa, josta osan voi sisällyttää varastonhoitajan tutkintoon. Suoritettuaan jatkoväyläopinnot (30 op) sekä ammatillisen perustutkinnon, opiskelija saa erillishakuoikeuden hakea Xamkin tutkinto-opiskelijaksi Jatkoväylä-haussa. Jatkoväylän opintosuoritukset hyväksytään osaksi AMK-tutkintoa. Toisen asteen opiskelijat voivat opiskella maksutta myös avoimen AMK:n erillisillä opintojaksoilla.

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Varastonhoitaja esite (PDF)

Päivitetty 1.11.2021