Oppisopimuskoulutuksessa pääosa osaamisesta hankitaan työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden. Osaamista täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä.

Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen sekä työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on päätoiminen työntekijä ja saa palkkaa. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos koulutuksesta aiheutuu työantajalle kustannuksia ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat korvauksen maksamisesta.

Oppisopimus voidaan tehdä koko tavoitteena olevan osaamisen hankkimisajalle yhdellä sopimuksella koskien koko tutkintoa, tutkinnon osaa tai muuta ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta. Kaikille oppisopimusopiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Kun opiskelet KSAOssa sinulla on mahdollisuus suorittaa koko tutkinto tai osa tutkinnosta oppisopimuksella. Sovi oman vastuuopettajasi ja alan oppisopimusvastaavan kanssa oppisopimuksestasi. Oppisopimusvastaavien yhteystiedot löydät täältä.

Oppisopimukseen haluavalta vaaditaan aktiivisuutta, sillä opiskelijan on löydettävä työpaikka itse.

Oppisopimuksen hyödyt

Opiskelijana voit hyödyntää oppisopimusta, kun

 • Sinulta puuttuu ammatillinen koulutus
 • Työtehtäväsi laajenevat uusille tehtäväalueille
 • Haluat kehittää ammattitaitoasi ja osaamistasi
 • Kaipaat todistusta ammattitaidostasi
 • Sinulta puuttuu muodollinen pätevyys
 • Haluat saada alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
 • Haluat valmistua nopeammin ammattiin
 • Haluat saada työkokemusta
 • Haluat oppia työelämätaitoja
 • Haluat edistää opintojasi kesällä kesäoppisopimuksella

Työnantaja voi hyödyntää oppisopimusta, kun

 • Yrityksessä on tarve kouluttaa uutta työvoimaa tai lisätyövoimaa
  • Kausi- tai sesonkiluonteiseen työhön, esim. kesäoppisopimus
 • Sopivan koulutuksen saanutta työntekijää ei löydy työmarkkinoilta
 • Tulee tarve kouluttaa henkilöstöä uusiin tehtäviin
 • Työntekijän tehtävät edellyttävät ammattialalla erikoistavaa lisäkoulutusta

Yrittäjän oppisopimuskoulutus

Olitpa aloittava tai jo paljon kokemusta kerännyt yrittäjä, oppisopimuksella suoritettu tutkinto tai lisäkoulutus tuo varmuutta yrittäjyyteen ja monipuolistaa yritystoimintaasi. Oppisopimuksella kouluttaudut työn ohessa omassa yrityksessäsi. Yrittäjän oppisopimus perustuu yrittäjän ja KSAOn väliseen sopimukseen.

Yrittäjälle tyypillisiä tilanteita aloittaa oppisopimus

 • Yritys on juuri perustettu
 • Markkinoiden muutos tuo tarvetta kehittää tai monipuolistaa palveluita
 • Yritys on kasvussa ja yrittäjä haluaa kehittää johtamistaitojaan
 • Tarvitaan tukea yrityksen ostamiseen tai myymiseen
 • Halu tai tarve päivittää ammattiosaamista
Avaa oppisopimuksen ja koulutussopimuksen toimintamallit (PDF) Opetus- ja kulttuuriministeriöltä

Päivitetty 21.3.2022