Työnohjaus – kuulevat korvat, näkevät silmät

Mitä opitaan: Ymmärrystä työtä kuormittavista tekijöistä, työn aiheuttamista tunteista ja tuntemuksista, omasta ammatti-identiteetistä, työuupumusta ehkäisevistä keinoista sekä taitoja itsensä kehittämiseen.

Kenelle: Jokaiselle, joka haluaa tutkia itseään työntekijänä: mistä hänen työpäivänsä koostuu, minkälainen on hänen työnkuvansa ja mistä hänen onnistumisen kokemuksensa kumpuavat. Kaikille, jotka haluavat pysähtyä tutkimaan, mitä työ hänelle antaa ja mitä se vaatii ja mihin asioihin ja miten hän voi itse vaikuttaa.

Toteutus: Yksilöohjaus, pienryhmä-/ryhmäohjaus tai työyhteisöohjaus (yli 10 osallistujaa). Toteutus on prosessinomaista ja sitoutumista vaativaa.

Kysy lisää: Anne Varonen, anne.varonen(at)ksao.fi, 020 615 8732


Stressin säätely ja työssäjaksaminen

Mitä opitaan: Psyykkisen toimintakyvyn merkitystä työkyvylle, työperäisen stressin uhkatekijöiden tunnistamista, stressin säätelyn mahdollisuuksia sekä henkilökohtaisten voimavarojen kartoittamista työssäjaksamisen tueksi.

Kenelle: Työyhteisöjen henkilöstölle

Toteutus: Luentoja, harjoitteita pienryhmissä, henkilökohtaista työkykyä parantavan suunnitelman laatimista. Vähintään kahdeksan (8) tuntia lähi- /verkkototeutusta (Teams) ja omaehtoista työskentelyä sekä purkutilaisuus noin kaksi (2) tuntia lähi-/verkkototeutuksena.

Kysy lisää: Kirsi Ruuskanen, kirsi.ruuskanen(at)ksao.fi, 020 615 8176


Vaikuttava hyvinvointivalmennus – pysyvä elämäntapamuutos

Mitä opitaan: Pysähtymään oman hyvinvoinnin äärelle ja tunnistamaan, sekä ratkaisemaan niitä asioita, joilla on suurin kerrannaisvaikutus omaan hyvinvointiin ja vireystilaan, valmentaudutaan siihen, miten on mahdollista voida hyvin tämän päivän hektisessä työelämässä ja vapaa-ajalla, sekä tarvittaessa toteuttaa pysyvä elämäntapamuutos. Valmennus lisää yhteisöllisyyttä ja parantaa lisäksi työturvallisuutta, sillä hyvinvoiva ja vireä työntekijä selviytyy tutkitusti paremmin myös haastavista tilanteista.

Kenelle: Valmennus sopii yrityksille/laitoksille, jotka haluavat parantaa työntekijöiden työhyvinvointia ja työssäjaksamista, lisätä motivaatiota ja työturvallisuutta, sekä vähentää sairaspoissaoloja. Lisäksi valmennuksessa pidettävä luento-osuus sopii sellaisenaan esim. yrityksen tyhy-päivän aloitukseksi ennen muuta ohjelmaa.

Toteutus: Valmennuksen kesto on kuusi tuntia, pitäen sisällään luennon ja tehtäviä. Valmennus voidaan tarvittaessa räätälöidä yrityksen tarpeiden mukaisesti useampaan osaan ja pidemmälle aikavälille, jolloin sillä voidaan saada vaikuttavuutta vielä monipuolisemmin tai vain luento-osuus toteutetaan neljän tunnin mittaisena.

Kysy lisää: Sampo Saarivirta,sampo.saarivirta(at)ksao.fi, 020 615 5933


Hyvinvointia joogasta

Mitä opitaan: Keskittymään, rauhoittumaan, kehittämään läsnäolotaitoja ja hyvinvoinnin kokemuksia.

Kenelle: Kaikenikäisille ja kaiken kuntoisille henkilöille, jotka haluavat lisätä keskittymistä, mielen tasapainoa ja liikkuvuutta. Työyhteisölle työhyvinvointipäivän sisällöksi tai osaksi tyhy-päivää.

Toteutus: Lempeä joogaharjoitus, jossa yhdistetään kehon ja hengityksen liike.

Kysy lisää: Mari Kallio, mari.kallio(at)ksao.fi, 020 615 8148


Erilaisuus voimavaraksi työyhteisössä

Mitä opitaan: Erilaisten persoonien sekä yksilöiden vahvuuksien tunnistamista työyhteisön voimavarana sekä kunnioittavaa vuorovaikutusta, jotka kaikki lisäävät henkilöstön työnhyvinvointia. Yksilötasolla opitaan arjesta irtautumista, arjen hyvinvointia ja työssä jaksamista.

Kenelle: Työyhteisöjen henkilöstölle

Toteutus: Vuorovaikutteinen luento ja toiminnalliset menetelmät

Kysy lisää: Kirsi Ruuskanen, kirsi.ruuskanen(at)ksao.fi, 020 615 8176 tai
Mari Kallio, mari.kallio(at)ksao.fi, 020 615 8148


Voimaantumispäivä!

Mitä opitaan: Luovin menetelmin, taiteen keinoin ja/tai joogan/ tietoisuustaitojen avulla rentoudutaan, löydetään omia vahvuuksia, voimaannutaan sekä lisätään itsetuntemusta. Menetelmät ja harjoitteet sopivat kaikille, eivätkä tarvitse aikaisempaa kokemusta.

Kenelle: Työyhteisöjen henkilöstölle

Toteutus: Alustus päivän aiheeseen ja erilaiset luovat menetelmät asiakkaan toiveiden mukaisesti

Kysy lisää: Kirsi Ruuskanen, kirsi.ruuskanen(at)ksao.fi, 020 615 8176 tai
Mari Kallio, mari.kallio(at)ksao.fi, 020 615 8148


VOIMAKEHÄ®- valmennus – Löydä oma polkusi loistaa!

Mitä opitaan: Opitaan tuntemaan itseä, omia voimavaroja, miten voin voida hyvin ja kukoistaa työelämässä ja muutenkin, stressata vähemmän. Miten työyhteisö voisi hyödyntää työntekijöiden vahvuuksia ja osaamisia entistä paremmin. VOIMAKEHÄ®- valmennus perustuu positiivisen psykologian ns. laajaan vahvuusnäkemykseen. Voimakehään sisältyvät luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys ja lahjakkuus, hankitut tiedot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot ja resurssit.

Kenelle: VOIMAKEHÄ®- valmennuksesta on hyötyä kaikille, jotka miettivät omaa elämäänsä ja tulevaisuuden ratkaisuja. Valmennus soveltuu sekä ammatinvalinnan ja uraohjauksen että johtamisen ja valmentamisen työvälineeksi.

Toteutus: Yksilöohjaus, pienryhmä-/ryhmäohjaus tai työyhteisöohjaus (yli 10 osallistujaa). Toteutus voidaan sopia tarpeiden mukaan.

Kysy lisää: Anne Varonen, anne.varonen(at)ksao.fi, 020 615 8732


Työhyvinvointia yhdessä kokaten

Mitä opitaan: Terveyttä ylläpitävän ravitsemuksen ja yhteisöllisyyden merkityksestä työhyvinvoinnin kannalta.

Kenelle: Työyhteisöille (esim. tyhy-päivä)

Toteutus: Lyhyt tietoisku sekä käytännön ruoanvalmistusta ja leipomista

Kysy lisää: Nina Metsola, nina.metsola(at)ksao.fi, 020 615 9384


Työyhteisön ryhmätraining – liikunta- ja ergonomiavalmennus

Mitä opitaan: Tietoa työergonomiasta, liikunnan kokonaisvaltaisista terveysvaikutuksista sekä vinkkejä itselle sopivan liikuntasuunnitelman suunnitteluun ja toteutukseen. Tietoa omasta kunnosta erilaisin mittausten avulla sekä kokeillaan erilaisia kuntoa kehittäviä ja ylläpitäviä lajeja.

Kenelle: Työyhteisöjen henkilöstölle

Toteutus: Vuorovaikutteiset luennot, erilaiset liikuntaharjoitteet liikuntapaikoilla ja sekä erilaiset mittaukset. Lisäksi tutustumiskäynti työpaikalla, jossa ergonomiaohjaus.

Kysy lisää: Sari Puuperä, sari.puupera(at)ksao.fi, 020 615 8149


Kroppa kuntoon – työergonomiaa yksilöllisesti

Mitä opitaan: Perehtymään työssä tarvittavaan ergonomiaan työtaakan keventämiseksi, kartoittamaan työasentojen nykytila sekä parantamaan työergonomiaa työasentojen muutoksilla ja huolehtimaan omasta työergonomiasta.

Kenelle: Työyhteisöjen henkilöstölle eri ammattialoilla

Toteutus: Yksilöllinen työpaikkakäynti työergonomian selvittämiseksi ja kehittämiseksi.

Kysy lisää: Sari Puuperä, sari.puupera(at)ksao.fi, 020 615 8149


Työhyvinvointipäivät/-illat tai teematapahtumat ryhmille

Mitä opitaan: Ryhmäyttävää ja virkistävää toiminnallista yhdessä tekemistä.

Kenelle: Työyhteisöjen henkilöstölle tai muille ryhmille (kaveri-, polttari- ym. porukat).

Toteutus: Toteutusesimerkkejä (teemat ovat myös yhdisteltävissä):

 • Teemapäivä/-ilta (retkeily, liikunta, seikkailu, metsä-, puutarha- ja luontoaiheet)
 • Kauneudenhoito (hoitoja, stailausvinkkejä, tuote-esittelyjä)
 • Kokkailua ja leivontaa (juurileivonta, etniset tarjottavat, kahvi- ja teemaistiaiset)
 • Juhlien järjestelyt (kattaus, somistus, etiketti, kakkujen teko/koristelu, servettien taittovinkit)
 • Kehon hyvinvointi (InBody-mittaukset, terveellisen ruokavalion herättely, liikunnan lisääminen, seksuaalisuus)
 • Itsepuolustus
 • Kuntokamppailu (kamppailulajeista tuttuja harjoituksia turvallisesti ilman kovaa kontaktia)
 • Turvallisuuden teemapäivä (luento itsesuojelusta ja itsepuolustusharjoituksia)
 • Hyvinvointi/ treenipäivä (kuntonyrkkeily, kahvakuulaharjoitus, toiminnallinen liikkuvuus ja kehonhuolto, jooga, putkirullaus)
 • Toiminnallinen soturitreeni – treenaa kuten poliisit, palomiehet ja muut kenttämiehet ja -naiset
 • Hyvinvointiluennot, sisältää harjoituksen (aiheita esimerkiksi motivaatio, elämäntapamuutoksen onnistuminen – ole itse oma personal trainersi, pelon kohtaaminen ja rohkeus – tunnesäätely)

Kysy lisää: Outi Kailio, outi.kailio(at)ksao.fi, 020 615 8828

Päivitetty 2.12.2020