Vartijan koulutus 80 h

Kenelle: Koulutukseen voi osallistua, mikäli sinulla on väliaikaisen vartijan (40 h) voimassa oleva koulutus.

Mitä opitaan: Ammattitaito osoitetaan osallistumalla Vartijan koulutukseen ja suorittamalla sen jälkeen hyväksytysti opetusaiheita käsittelevä kirjallinen koe, johon kuuluu monivalintatehtäviä sekä perusteltuja vastauksia vaativia kysymyksiä. Koe on suoritettava kuuden kuukauden kuluessa koetta edeltävän koulutuksen aloittamisesta. Hylätyn kokeen saa uusia kolme (3) kertaa, mikäli koetta ei suorita hyväksytysti, koulutus on suoritettava uudestaan. Uusintojen välillä tulee olla vähintään yksi (1) päivä.

Kysy lisää: Simo Kahelin, simo.kahelin@ksao.fi, 020 615 8817


Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus on henkilöille, joiden järjestyksenvalvojakortin kortin voimassaoloaika on umpeutumassa.

Järjestyksenvalvojakortin voimassa pitämiseksi kortti on uusittava, uusimiseen tarvitaan kertauskoulutuksen hyväksytty suorittaminen. Kertauskoulutuksesta saatavalla todistuksella voi hakea hyväksynnän uusimista poliisilaitokselta.

Kysy lisää: Simo Kahelin, simo.kahelin@ksao.fi, 020 615 8817


Väliaikaisen vartijan koulutus

Kenelle: Koulutuksen suorittanut voi työskennellä väliaikaisen vartijan tehtävissä esimerkiksi vartioimisliikkeissä, kaupan alalla ja teollisuudessa. Koulutus antaa vartijan työssä tarvittavan osaamisen. Henkilö, joka on suorittanut Väliaikaisen vartijan -koulutuksen (40 ot) sekä täyttää muut lainsäädännön asettamat vaatimukset, voidaan hyväksyä väliaikaiseksi vartijaksi neljäksi kuukaudeksi kalenterivuodessa. Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyntä haetaan kotikunnan poliisilta hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen.

Mitä opitaan: Ammattitaito osoitetaan osallistumalla Väliaikaisen vartijan koulutukseen ja suorittamalla sen jälkeen hyväksytysti opetusaiheita käsittelevä kirjallinen koe, johon kuuluu monivalintatehtäviä sekä perusteltuja vastauksia vaativia kysymyksiä. Koe on suoritettava kuuden kuukauden kuluessa koetta edeltävän koulutuksen aloittamisesta. Hylätyn kokeen saa uusia kolme (3) kertaa, Mikäli koetta ei suorita hyväksytysti, koulutus on suoritettava uudestaan. Uusintojen välillä tulee olla vähintään yksi (1) päivä.

Kysy lisää: Simo Kahelin, simo.kahelin@ksao.fi, 020 615 8817

Päivitetty 3.8.2021