Tietoa ja taitoa lääkehoitoon

Mitä opitaan: Lääkehoidon vastuut ja velvollisuudet, lääkehoitoa toteuttavien roolit sekä lääkehoito osana potilaan kokonaishoitoa. Opitaan myös lääkelaskut, lääkkeiden käsittely ja lääkityksen ajoitus, lääkkeiden anto luonnollista tietä sekä ihon alle, lääkehuolto ja aseptiikka. Lisäksi opitaan lääkehoidon ohjaus ja vaikutusten seuranta, virhe- ja myrkytystilanteissa toimiminen sekä anafylaktiseen reaktioon varautuminen.

Kenelle: Lääkehoitoon kouluttamaton henkilö, esim. hoiva-avustajat.
Sopii myös täydennyskoulutukseksi lähihoitajille sekä kaikille,
jotka ovat kiinnostuneita lääkehoidosta.

Toteutus: Monimuotototeutus.

Kysy lisää: Mari Partanen, mari.partanen(at)ksao.fi, 020 615 8178.


Näytteenotto hoitajan työssä

Mitä opitaan: Tietoa laboratoriotutkimusprosessista, preanalyytikasta, tutkimusnimikkeistöstä, näytteenotosta, erilaisista näytteenottotekniikoista, näytteiden käsittelyyn liittyvistä asioista sekä verialtistustapaturmista.

Kenelle: Veri-, erite- ja ihopistosnäytteitä ottaville hoitotyöntekijöille.

Toteutus: Teoriaopinnot verkko-opintoina ja lähiopetusta yhtenä päivänä viikossa (yhteensä 15 tuntia lähiopetusta).

Kysy lisää: Tuija Erämies, tuija.eramies(at)ksao.fi, 020 615 8186


Palliatiivinen hoito ja saattohoito

Mitä opitaan: Syventämään tietoja kuolevan ihmisen hoitamiseen liittyvistä säädöksistä, suosituksista ja hoitokäytänteistä, laajennetaan valmiuksia tukea ja ohjata kuolevia ihmisiä sekä heidän omaisiaan ja läheisiään. Opitaan myös toteuttamaan kuolevan ihmisen hoitoa muiden asiantuntijoiden kanssa moniammatillisessa työyhteisössä sekä lisäämään taitoja arvioida ja kehittää kuolevan ihmisen hoitotyötä.

Kenelle: Lähihoitajille, sairaanhoitajille ja muille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Toteutus: Monimuotototeutus.

Kysy lisää: Sari Horppu, sari.horppu(at)ksao.fi, 020 615 4852.

Päivitetty 2.9.2021