Seksuaalisuus osana hyvinvointia

Mitä opitaan: Ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, jonka yksi osatekijä on seksuaalinen hyvinvointi. Sisällön voi valita ryhmän kiinnostuksen mukaan, esimerkiksi:

 • seksuaalisuus osana hyvinvointia
 • naisen seksuaalisuus
 • naisen orgasmi
 • lantionpohjalihakset / rakkauslihakset
 • miehen seksuaalisuus

Kenelle: Kaikille asiasta kiinnostuneille, esimerkiksi työporukoille tyhy-päiviin.

Toteutus: Luento 2 – 4 h.

Kysy lisää: Tanja Lähteenmäki, tanja.lahteenmaki(at)ksao.fi, 020 615 9383.


Seksuaalisuus hoitotyössä

Mitä opitaan: Opitaan, miten seksuaalisuutta voi tukea hoitotyössä ja miten ottaa sen puheeksi, miten sairaudet vaikuttavat seksuaalisuuteen sekä opitaan huomioimaan seksuaalisuudenmoninaisuus. Koulutuksen aiheet ovat:

 • seksuaalisuus
 • seksuaalioikeudet
 • eri sairauksien vaikutus seksuaalisuuteen
 • seksuaalisuuden moninaisuus

Kenelle: Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille.

Toteutus: Luento (4 h).

Kysy lisää: Tanja Lähteenmäki, tanja.lahteenmaki(at)ksao.fi, 020 615 9383.


Kehotunnekasvatus varhaiskasvatuksessa

Mitä opitaan: Ymmärtämään kehotunne- /seksuaalikasvatus tärkeänä osana terveyskasvatusta ja
lapsen kasvua sekä saamaan varmuutta seksuaalisuudesta puhumiseen,
oikea-aikaisesti ja ikätasoisesti. Koulutuksen aiheet ovat:

 • seksuaalisuuden portaat
 • oikea-aikainen ja ikätasoinen tieto
 • itsearvostus, minäkuvan vahvistaminen
 • kehon tunteminen itsemääräämisoikeus

Kenelle: Varhaiskasvatuksen työntekijöille ja kaikille kiinnostuneille.

Toteutus: Luento (4 – 6 h tai sopimuksen mukaan).

Kysy lisää: Tanja Lähteenmäki, tanja.lahteenmaki(at)ksao.fi, 020 615 9383.


Seksuaalisuuskasvatus peruskoulussa

Mitä opitaan: Ymmärtämää seksuaalikasvatus tärkeänä osana terveyskasvatusta ja lapsen kasvua ja
saamaan varmuutta seksuaalisuudesta puhumiseen, oikea-aikaisesti ja ikätasoisesti. Koulutuksen aiheet ovat:

 • seksuaalisuuden portaat
 • oikea-aikainen ja ikätasoinen tieto
 • itsearvostus, minäkuvan vahvistaminen
 • kehon tunteminen
 • itsemääräämisoikeus

Kenelle: Peruskoulun opettajille, vanhemmille (vanhempainillat), peruskoulun oppilaille.

Toteutus: Luento (4 – 6 h tai sopimuksen mukaan).

Kysy lisää: Tanja Lähteenmäki, tanja.lahteenmaki(at)ksao.fi, 020 615 9383.


Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus

Mitä opitaan: Tuntemaan sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen peruskäsitteitä sekä
kohtaamaan sateenkaari-ihmisiä sensitiivisesti ja keskustelemaan aiheesta
ammatillisesti. Koulutuksen aiheet ovat:

 • seksuaalisuus
 • seksuaalioikeudet
 • seksuaalisuuden moninaisuus
 • sukupuolen moninaisuus

Kenelle: Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Toteutus: Luento (4 h tai sopimuksen mukaan).

Kysy lisää: Tanja Lähteenmäki, tanja.lahteenmaki(at)ksao.fi, 020 615 9383.

Päivitetty 4.12.2020