Terveydentilavaatimukset ja -suositukset

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin tai työelämässä oppimiseen, tai jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Tietyillä aloilla on laissa määriteltyjä soveltuvuusehtoja tai rajoituksia opiskelemaan valituille. Aloille asetettuihin terveydentilavaatimuksiin voit tutustua Opintopolussa.

SORA-lainsäädäntö on lyhenne sanoista soveltumattomuuden ratkaisuja, ja se koskee muun muassa opiskelijan terveydentilaan ja rikostaustaan liittyviä soveltuvuusehtoja. SORA-lainsäädäntö koskee erityisesti opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä, opiskeluoikeuden peruuttamista tilanteissa, joissa se on turvallisuusnäkökohtien vuoksi perusteltua sekä huumausainetestausta, josta säädetään ko. koulutusta koskevissa laeissa yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia vastaavasti.

KSAOssa järjestettäviä SORA-lainsäädännön alaisia koulutuksia/tutkintoja ovat:

Ammatilliset perustutkinnot

 • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, lastenohjaaja
 • Lentokoneasennuksen perustutkinto, lentokoneasentaja
 • Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
 • Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja

Ammattitutkinnot

 • Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
 • Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
 • Turvallisuusalan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

 • Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
 • Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
 • Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Edellä lueteltuihin tutkintoihin opiskelijaksi valitut henkilöt saavat opiskelijavalinnan valintatuloksen ilmoituksen yhteydessä Oma Terveys -lomakkeen, joka palautetaan KSAOon. Oma Terveys -lomakkeessa opiskelemaan valittua pyydetään ilmoittamaan oman terveydentilan tilanne alalle asetettujen terveydentilavaatimusten suhteen. Tarvittaessa oppilaitos voi pyytää terveydentilan lisäselvitystä.

Päivitetty 7.6.2021