Hakija, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan kielikokeeseen.

Kielitaitosuositus A2.2 

Kielikokeeseen ei tarvitse osallistua, jos sinulla on 

 • suomenkielisen perusopetuksen päättötodistus. Aikuisten perusopetuksesta tulevien kielitaito arvioidaan haastattelussa ja varmistetaan tarvittaessa kielikokeella.
 • YKI-todistus, jossa vähintään kaksi osa-aluetta vähintään taso 3. 
 • suomen kielellä suoritettu ammattikorkeakoulu tai yliopiston tutkintotodistus. 
 • hyväksytty tulos valtakunnallisesta kielikokeesta. 
 • jos olet saavuttanut KSAO:n kielikokeessa riittävän kielitaitosuosituksen. 

Lisäksi hakijat, joilla on suomen kielellä suoritetun ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistus, kutsutaan haastatteluun.  Haastattelussa arvioidaan, täyttyykö alalle vaadittava kielitaitovaatimus. 

Kielitaitosuositus B1.1 

Kielikokeeseen ei tarvitse osallistua, jos sinulla on 

 • suomenkielisen perusopetuksen päättötodistus. Aikuisten perusopetuksesta tulevien kielitaito arvioidaan haastattelussa ja varmistetaan tarvittaessa kielikokeella.
 • YKI-todistus, jossa kaikki neljä osa-aluetta vähintään taso 3. 
 • suomen kielellä suoritettu ammattikorkeakoulu tai yliopiston tutkintotodistus. 
 • hyväksytty tulos valtakunnallisesta kielikokeesta. 
 • jos olet saavuttanut KSAO:n kielikokeessa riittävän kielitaitosuosituksen. 

Lisäksi hakijat, joilla on suomen kielellä suoritetun ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistus, kutsutaan haastatteluun. Haastattelussa arvioidaan, täyttyykö alalle vaadittava kielitaitovaatimus. 

Kielitaitosuositus B1.2 

Kielikokeeseen ei tarvitse osallistua, jos sinulla on 

 • YKI-todistus, jossa vähintään kaksi osa-aluetta tasolla 4. 
 • jos olet saavuttanut KSAO:n kielikokeessa riittävän kielitaitosuosituksen.

Lisäksi hakijat, joilla on suomen kielellä suoritetun ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistus, kutsutaan haastatteluun.  Haastattelussa arvioidaan, täyttyykö alalle vaadittava kielitaitovaatimus. 

Kielitaitosuositus B2 

Kielikokeeseen ei tarvitse osallistua, jos sinulla on 

 • YKI-todistus, jossa kaikki osa-alueet tasolla 4. 
 • jos olet saavuttanut KSAO:n kielikokeessa riittävän kielitaitosuosituksen.

Lisäksi hakijat, joilla on suomen kielellä suoritetun ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistus, kutsutaan haastatteluun.  Haastattelussa arvioidaan, täyttyykö alalle vaadittava kielitaitovaatimus.

Muut todistukset 

Kielikokeeseen ei tarvitse osallistua, jos sinulla on 

 • perusopetuksessa suoritettu toinen kotimainen kieli (suomi). Koskee englannin tai ruotsin kielellä perusopetuksen suorittaneita. 
 • lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto suoritettu suomen kielellä. 
 • lukiokoulutuksen toisen kotimaisen kielen (suomi) koko oppimäärä suoritettu. 
 • lukiokoulutuksen koko oppimäärä jossakin seuraavista äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä: suomi äidinkielenä, suomi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viittomakielisille. 
 • Valtionhallinnon kielitutkintojen suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinto vähintään taitotasolla tyydyttävä. 

Päivitetty 8.6.2021