Puhtausalan vuoden teko -voitto Kastekille ja KSAOlle

Takarivissä Kastek Oy:n toimitusjohtaja Seppo Pajari ja Kastek puhtaushuollon palvelupäällikkö Tarja Pikarinen. Eturivissä kaksi Hautomotyöntekijää, Tarjan edessä Neea Leino ja Sepon edessä Maarit Lempinen. Erillisessä valokuvassa Pia Karppela KSAOsta.

Puhtausalan vuoden teko 2019 on Kastek Oy:n ja KSAO:n Hautomotoiminta. Paljon onnea!

Puhtausalan vuoden teko on SSTL Puhtausala ry:n kilpailu koko puhtausalalle. Palkinto voidaan jakaa yritykselle, yhteisölle, organisaatiolle tai yksittäiselle henkilölle. Puhtausalan vuoden teko voi olla esimerkiksi teko, joka on vaikuttanut positiivisesti organisaation työhyvinvointiin, asiakastyytyväisyyteen, toimintaprosesseihin tai vaikkapa tuotelanseeraus, jonka ansiosta työ helpottuu tai nopeutuu. Kyseessä voi olla myös yksittäinen henkilö, joka on tehnyt tai kehittänyt idean, jolla on merkittävä vaikutus omalle organisaatiolle tai koko toimialalle.

Puhtausalan vuoden teko on SSTL Puhtausala ry:n kilpailu koko puhtausalalle. Palkinto voidaan jakaa yritykselle, yhteisölle, organisaatiolle tai yksittäiselle henkilölle. Puhtausalan vuoden teko voi olla esimerkiksi teko, joka on vaikuttanut positiivisesti organisaation työhyvinvointiin, asiakastyytyväisyyteen, toimintaprosesseihin tai vaikkapa tuotelanseeraus, jonka ansiosta työ helpottuu tai nopeutuu. Kyseessä voi olla myös yksittäinen henkilö, joka on tehnyt tai kehittänyt idean, jolla on merkittävä vaikutus omalle organisaatiolle tai koko toimialalle.

SSTL Puhtausala ry:n hallitus valitsee ehdokkaista finalistit. Finalisteista voittajan valitsee Marja Hautanen (Lindström Group Oy). Lisätietoja kilpailusta antaa SSTL Puhtausala ry:n toiminnanjohtaja Per-Olof Ekström,
per-olof.ekstrom@puhtausala.fi

Kastek Oy ja KSAO oli kolmen finalistin joukossa Hautomotoiminta -hakkeella, jossa korostuu työelämän ja oppilaitoksen yhteistyö ja se kertoo tämän hetkisestä ammatillisen koulutuksen ja työelämän saumattomasta yhteistyöstä. Oppilaitos toteuttaa päätehtäväänsä, eli varmistaa alueen työnantajille ammattitaitoisen työvoiman ja puhtauspalvelualan toimija toteuttaa päätehtäväänsä eli tuottaa asiakkaalleen turvallisen ja terveellisen toimintaympäristön sekä muut tukipalvelut.

Hautomotoiminnassa on kyse henkilöstön perehdyttämisestä. Perehdyttää voidaan uusia työntekijöitä, opiskelijoita tai jo työssä olevaa henkilökuntaa esimerkiksi työtehtävien muuttuessa. Perehdyttämisen tavoitteena on sitouttaa organisaatioon ja sen arvoihin ja toimintatapoihin. Perehdytyksen sisällön ja menetelmien tarkka miettiminen takaa perehdytyksen tasalaatuisuuden. Hyvä perehdytys antaa lähtökohdan työn hallinnalle ja sitä kautta saatavalle työssä viihtymiselle ja työhyvinvoinnille. Hyvin voiva henkilökunta työskentelee kustannustehokkaasti, eikä sairauslomien tarve lisäänny. Työssä viihtyminen lisää myös työsuhteiden pysyvyyttä ja tätä kautta säästää rekrytointikuluja ja toisaalta hillitsee jatkuvaa uuden henkilökunnan perehdytystarvetta.

Hautomotoiminnalla saavutetaan myös muita hyötyjä. Tällaisia ovat esimerkiksi organisaation käytäntöjen yhtenäistäminen ja juurruttaminen, opiskelijoiden opintopolkujen parempi suunnittelu, uuden työntekijän henkilökohtaisen ohjauksen tarpeen huomioiminen, työskentelyn virheettömyyden paraneminen sekä työtyytyväisyyden nostaminen.

KSAO on osallistunut hautomotoiminnan kehittämiseen ja hautomotyöntekijöiden koulutukseen sekä materiaalien päivitykseen. Osa yhteistyön rahoituksesta on saatu valtakunnallisesta Parasta palvelua-hankkeesta, jonka yksi keskeinen tehtävä on jakaa hyviä käytäntöjä. Hankkeen piiriin kuuluu myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen ja työpaikkaohjaajien koulutus.

Käytännössä yhteistyö on muodostunut yhteisestä suunnittelusta, oppisopimuksessa tapahtuvista koulutuksista sekä hautomoiden käyttöön tehdystä materiaalista kuten videoklipeistä. Yhteistyö jatkuu hautomoiden toiminnan seuraamisena, kehittämisenä ja mukana olemisena. Tämä toimintamalli antaa oppilaitokselle varmuuden laadukkaasta työelämässä tapahtuvasta oppimisesta ja samalla kehittä työnantajan omaa toimintaa.

Lisätiedot:
Palvelupäällikkö Tarja Pikarinen tarja.pikarinen(at)kymsote.fi p. 044 223 1815
Opettaja Pia Karppela pia.karppela(at)ksao.fi p. 020 615 8723