Poikkeustilan vaikutukset KELAn tukiin ja etuuksiin

Suomen hallitus on ilmoittanut, että koulut ovat suljettuina 13.5.2020 saakka. Opiskelijan pitää ilmoittaa Kelaan, jos hänellä ei ole päivittäisiä koulumatkoja. Ilmoituksen voi tehdä lähettämällä viestin Kelan asiointipalvelussa tai koulumatkatukihakemus-lomakkeella (KM 1). Lomaketta ei tarvitse viedä ensin oppilaitokseen, vaan sen voi toimittaa suoraan Kelaan.

Koulujen sulkemisen takia oletettavasti myös asuntolat ovat suljettuina 13.5.2020 saakka

Opiskelijan pitää  ilmoittaa Kelaan, jos hän on muuttanut vanhemman luokse. Ilmoituksen voi tehdä opintotuen muutosilmoituksella Kelan asiointipalvelussa tai lomakkeella OT 15. Opintotuki tarkistetaan ja mahdollinen asuntolaan maksettava asumislisä lakkautetaan. Maalis-huhtikuulle liikaa maksettua tukea ei peritä takaisin. Opiskelijan pitää hakea tukeen tarkistusta, kun hän muuttaa pois vanhemman luota. Opiskelija on voinut saada luvan jäädä asuntolaan, jos hänellä ei ole muuta mahdollista asuinpaikkaa. Opintotuen maksaminen voi tällaisessa tilanteessa jatkua normaalisti.

Jos lukuvuoden koulutuksen suunniteltu kesto pitenee ja koulutuksesta on tehty Kelaan linjailmoitus, muista tehdä linjailmoituksen muutosilmoitus osoitteessa https://tyvi.koivuniemi.com/kela/opinnot/login.jsf.

Jos lukuvuoden keston pidentäminen koskee koulutusta, josta ei tehdä linjailmoitusta (ammatillinen perustutkinto, VALMA, TELMA, aikuisten perusopetus, lukio), opiskelijan pitää hakea kesätuki opintotuen muutosilmoituksella. Hakemukseen pitää liittää normaalit todistukset kesäopiskelusta. Oppilaitoksen todistus ei ole tarpeellinen, jos opiskelijalla on kesällä koulutussopimusjakso, joka näkyy KOSKI-tietovarannossa.

Kalenterikuukausi oikeuttaa opintotukeen, jos siinä on vähintään 18 opintotukeen oikeuttavaan aikaan kuuluvaa päivää. Opiskelijan ei kannata hakea kesätukea sellaiselle kuukaudelle, jonka aikana tämä edellytys ei täyty.

Koronaviruksesta johtuva karanteeni tai koulun sulkeminen on hyväksyttävä syy sille, että opinnot hidastuvat.

Opiskelijat voivat seurata tiedotusta KELAn verkkosivuilla osoitteessa www.kela.fi/korona. Kokoamme erilaisia neuvontatilanteita kohtaan Usein kysyttyä.