Päivitys: Maskin käyttöä suositellaan vahvasti kaikille KSAOssa oppilaitoksen sisätiloissa liikkuville.

Kouvolan kaupunki on päivittänyt koronavirusepidemiaan liittyvää ohjetta 25.11.2021.

Maskin käyttöä suositellaan vahvasti Kymsoten suosituksen mukaisesti sekä rokottamattomille että rokotetuille työntekijöille ja 2. asteen opiskelijoiille kaikissa sisätiloissa koko työpäivän ajan (koulut, oppilaitokset, kaupungintalo ja muut toimipisteet). KSAOssa maskin käyttöä suositellaan kaikille oppilaitoksen tiloissa liikkuville. Maskia ei tarvitse käyttää yksin toimistossa ollessa. Ruokailuissa ja kahvihetkissä suositellaan mahdollisuuksien mukaan väljyyttä ja porrastuksia ruuhkien välttämiseksi.

Edelleen tulee huolehtia käsihygieniasta pesemällä kädet riittävän usein ja käyttämällä käsihuuhdetta.