#OsaaminenNäkyviin

KSAO on mukana Perusteista poluille -hankkeessa, jossa kehitetään opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja jatko-opintoihin pääsemiseksi sekä yhteisten tutkinnon osien suorittamiseen. Pilkahduksia on kolmen valtakunnallisen hankkeen blogisivusto, josta löytyy hanketoimijoiden artikkeleja:

Osaamisidentiteetin vahvistaminen osana jatko-opintovalmiuksien kehittämistä: Vahvuudet ja kyvykkyydet osaamisidentiteetin perustana

Jatko-opintovalmiuksia kehittämässä

KSAO on mukana Osaaminen näkyviin – tapahtumassa auttamassa ihmisiä tunnistamaan omaa osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi viikoilla 35–36, pienmuotoisten uutisten ja blogikirjoitusten avulla. Tapahtumaan osallistuu yli 200 toimijaa. Tapahtumaviikot järjestetään Sitran, Kansalaisopistojen liitto KoL ja Opintokeskus Siviksen toimesta.

Seuraamalla KSAOn some -kanavia, sinulle avataan ikkunoita oppilaitosarkeen ja joitakin esimerkkejä siitä, miten KSAOssa osaamista tuodaan näkyviin.

Lisätietoa tapahtumasta