Osaaminen näkyviin KSAOssa

KSAO on mukana Osaaminen näkyviin -tapahtumassa viikoilla 35–36 auttamassa ihmisiä tunnistamaan omaa osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi, pienmuotoisten uutisten ja blogikirjoitusten avulla. Tapahtumaan osallistuu yli 200 toimijaa. Tapahtumaviikot järjestetään Sitran, Kansalaisopistojen liitto KoL ja Opintokeskus Siviksen toimesta.

“Osaaminen näkyviin -viikot tapahtuma edistää 30 keskeisen yhteiskunnallisen toimijan yhdessä kiteyttämää elinikäisen oppimisen tahtotilaa Suomelle, jonka mukaan on merkityksellistä, että yksilöt ja yhteisöt pystyvät tekemään osaamisensa näkyväksi ja hyödyntämään sitä.”

“Osaamista syntyy monissa ympäristöissä: työelämässä, arjessa, vapaa-ajalla, opinnoissa, kursseilla, harrastuksissa, perhe-elämässä – missä vain. Aina omaa osaamista ei edes huomaa. Kaikkialla syntyvä osaaminen on arvokasta! Jokaisella on monenlaista osaamista, ja kun sen huomaa, löytää osaamiselleen käyttöä. Osaamisen tunnistaminen on tulevaisuuden yleissivistystä. Osaaminen on itsessään arvokasta, ja sen huomaaminen ja näkyväksi tekeminen on merkityksellistä osallisuuden, toimijuuden, sivistyksen, hyvinvoinnin ja työllisyyden näkökulmista.”

Mitä osaamista huomaat itselläsi, opiskelijoissa, työkavereissa ja esimiehissä? Miten kannustat muita tuomaan osaamistaan esille? Mitä kaikkea hyvää siitä voi seurata?

Seuraamalla KSAOn somekanavia sinulle avataan ikkunoita oppilaitosarkeen ja joitakin esimerkkejä siitä, miten KSAOssa osaamista tuodaan näkyviin.

Lisätietoa tapahtumasta Sitran sivuilta

#OsaaminenNäkyviin