Opiskeluun, ohjaukseen ja opintotoimistoon liittyvät asiat lomautuksen ja kesän 2020 aikana