Opiskelijoiden etäopiskelukyselyn tulokset

KSAO toteutti opiskelijoille kyselyn etäopiskelusta ajalla 10.-24.3.2021. Kyselyyn vastasi 587 opiskelijaa.

Opiskelijoiden vastaukset asteikolla 1-5 painottuivat kaikissa kysymyksissä pääsiassa keskimääräistä paremmiksi, mutta vastaushajonnan vuoksi vastausten keskiarvot eivät nousseet kovin korkeiksi. Sanallisten vastausten perusteella käy hyvin ilmi, että toisille ihmisille tai aloille etäopiskelu sopii hyvin ja toisille huonommin.

Kyselyn tulokset

Etäopintojen aikainen ohjeistus etäajan käytäntöihin ja opintojen etenemiseen liittyen on ollut riittävä, keskiarvo 3,62

Olen saanut riittävästi ohjausta opintoihini liittyen etäopiskelun aikana, keskiarvo 3,62

Opintoni ovat edenneet toivotulla tavalla etäopiskelun aikana, keskiarvo 3,33

Oletko pystynyt opiskelemaan käytännön tehtäviä etäopiskelussa? Kyllä 46 % Ei 54 %

Etäopiskeluaika on sujunut hyvin, keskiarvo 3,44

Opintoni ovat edenneet paremmin laajennetussa välttämättömässä lähiopetuksessa, keskiarvo 3,56

Kädentaitoihin liittyviä käytännön tehtäviä ovat jotkut opiskelijat voineet tehdä etäopiskelussa soveltaen, toiset eivät ollenkaan. Kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden toteutuneet työssäoppimisjaksot ovat edistäneet heidän osaamistaan kädentaitojen osalta.

Osa opiskelijoista on kokenut etäajan uuvuttavana ja henkisesti rankkana. Joidenkin opiskelu sujuisi normaalitilanteessakin hyvin etänä.

Kaikki kyselyyn vastanneet opiskelijat eivät ole osallistuneet opintojen etenemiseksi järjestettyyn välttämättömään lähiopetukseen. Ne opiskelijat, jotka ovat päässeet opiskelemaan oppilaitokseen, ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä siihen, että lähiopetusta on järjestetty, kädentaitoja on päässyt harjoittelemaan ja kavereita näkemään.

Kiitos kaikille vastanneille!

Kysymys: Olen saanut riittävästi ohajsuta opintoihini liittyen etäopiskelun aikana.