Opiskelijapalaute etäopetuksesta ja -opiskelusta

KSAOn etäopetukseen ja -opiskeluun liittyneeseen opiskelijakyselyyn vastanneet ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä etäopetukseen ja -opiskeluun liittyvään ohjeistukseen, ohjaukseen ja etätehtävien määrään. Opiskelijoiden mielipidettä etäopetuksesta ja -opiskelusta kartoitettiin heti poikkeustilanteen alussa.

Riittävän ohjauksen määrään tyytyväisiä opiskelijoita kyselyyn vastanneista on 69 % ja kaikkien vastausten keskiarvoksi muodostui 3,8 (asteikolla 1-5).