Opetusjärjestelyt 21.9.-31.12.2020

KSAOssa on koronavirustilanteesta ja turvallisuussuosituksista johtuen päätetty vähentää paikalla yhtä aikaa olevien opiskelijoiden määrää.

Erilaisilla ratkaisuilla pyritään takamaan opiskeluväljyysvaatimukset ja tarvittavat turvavälit opiskelijoiden ja henkilökunnan terveyden turvaamiseksi.

Eri alojen tiimiesimiehet suunnittelevat ja toteuttavat tiimikohtaiset järjestelyt yhdessä henkilöstönsä kanssa. Ratkaisut opiskeluväljyysvaatimuksien ja turvavälien saavuttamiseksi voivat vaihdella eri tutkinnoissa.

Opinnot toteutetaan voimassa olevien työjärjestysten mukaisesti. 

Käytäntö on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka, ellei koronavirustilanteessa tapahdu muutoksia. 

Tiimiesimiehet ja vastuuopettajat lähettävät alojensa suunnitelmat opiskelijoille ja huoltajille.