KSAOlle lisärahoitusta opetukseen yli 900 000 euroa

Lisärahoitus liittyy Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistämään ammatillisen koulutuksen kolmivuotiseen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaan Oikeus osata. Tavoitteena on opiskelijoiden oppimisen edellytysten ja oppimistuloksien parantaminen, hyvinvoinnin ja
yhteisöllisyyden vahvistaminen, koulutuksen järjestäjien toimintakulttuurin uudistamisen tukeminen ja koulutuksen järjestäjien kyvyn lisääminen vahvistamaan toimintaympäristön muutoksiin vuosina 2020-2022 yhteensä yli 270 miljoonalla eurolla.

Rahoitusta myönnettiin yhteensä 109 koulutuksen järjestäjälle ympäri Suomen. KSAOn tästä potista saama osuus on 900 240 euroa.

Opetuksen ja ohjauksen resurssien lisääminen on Oikeus osata-ohjelman keskeinen toimenpide. Tänä vuonna ammatillisten opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen myönnetään 80 miljoonaa euroa ja lisäksi syksyllä haettavaksi tulee valtionavustuksia noin 15 miljoonaa euroa.

Lisäresurssien kohdennus Kouvolan seudun ammattiopistossa
• erityisen tuen pariopettaja yhteisten tutkinnon osien lähiopetukseen
• pajaopinto-ohjaaja, erityisesti tehostamaan opintojen etenemistä ja sujumista laajennetun opintojen tukipajatoiminnan avulla.
• ammatinohjaaja, varmistamaan jokaisen opiskelijan henkilökohtaisen taitotason mukaisen opintojen etenemisen logistiikan oppimisympäristössä
• ammatinohjaaja, S2 ravinto- ja puhtauspalveluala, tukemaan aloittavien ja jatkavien vieraskielisten opiskelijoiden opintoja

Lisätietoja:
rehtori Timo Olli, puh. 020 615 5813

Kehittämisohjelman verkkosivut

Myönnetty lisärahoitus (pdf)