Linjauksia koronatilanteeseen

KSAOssa on noudatettava väljyys-  ja hygienisyysvaatimuksia, mutta ne huomioiden lähiopetusta voidaan toteuttaa. Lähiopetusta toteutettaessa tulee terveys- ja turvallisuusasiat erityisesti huomioida.

KSAOn tiloissa voidaan järjestää lähiopetusta, jossa noudatetaan opetus- ja kulttuuri ministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 11.5.2020 antamia väljyys- ja hygieniaohjeita. Siivouksessa noudatetaan Työterveyslaitoksen (TTL) siivousohjeita.

Lähiopetuksessa turvavälejä ylläpidetään tila- tai muilla järjestelyillä, joissa henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden väliin jää 1–2 metriä. 

Opiskelijaravintolaa tai muita ruokailutiloja voi käyttää porrastetusti, ruokailun aikana tulee olla mahdollisuus välttää lähikontaktia ja säilyttää turvaväli muihin ruokailijoihin.

Maskeja käytetään niissä opetustilanteissa, joissa turvavälivaatimusta ei voida täyttää (hius- ja kauneusala, logistiikka).

Kaikki oppilaitoksessa asioivat pesevät kätensä aina ulkoa sisälle tultaessa, aina ennen ruokailua, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. -Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. -Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttö-nenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Opiskelijan tai opettajan ei pidä osallistua lähiopetukseen tai muuhun oppilaitoksen tiloissa järjestettävään toimintaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Muiden oppilaitoksen tiloissa työskentelevien tai siellä vierailevien ei myöskään pidä tulla oppilaitoksen tiloihin oireisena.

Jos henkilö sairastuu päivän aikana, tulee hänen poistua välittömästi oppilaitoksesta tai siirtyä erilliseen tilaan. Oireisten tulee toimia paikallisten terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti ja olla yhteydessä perusterveydenhuoltoon tai työterveyshuoltoon ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.