Kulttuurivaihtoa, kiharoita ja kielikylpyjä

Opiskelijat Kristel Pesur, Jessica Lehtimäki, Tessa Honkaniemi (pesupaikalla), Nelli Suojala, ja Mona Ruuska.

Marraskuussa tänä vuonna toteutettiin jo neljäs ImProfEdu-hankkeen puitteissa järjestetty virtuaalinen WorkShop. KSAOssa tapahtumassa mukana olivat hiuspuolelta opettaja Tarja Korjuksen lisäksi opiskelijat Kristel Pesur, Jessica Lehtimäki, Nelli Suojala, Mona Ruuska sekä Tessa Honkaniemi. Projektissa on KSAOsta lisäksi mukana ollut kauneudenhoitoalan opettaja Piritta Tujula, jonka ohjaamana Karoliina Karhu teki tässä virtuaalisessa tapahtumassa ehostukset malleille. Paikalla oli myös Ekamista opettaja Mirva Muona, joka toimi myös yhtenä päivän aikana toteutettujen töiden mallina. Yhteistyöoppilaitokseen Petrovsky Collegeen Pietarissa (Petrovskiy Kolledzh) oltiin kuvayhteydessä verkon välityksellä, joten töitä päästiin tarkastelemaan puolin ja toisin päivän aikana sekä päivän päätteeksi ihastelemaan lopullisia tuotoksia sekä arvioimaan niitä yhdessä.

Jessica Lehtimäki ja Mona Ruuska kokeilivat kultausta harjoittelupäähän. Mirva Muona Karoliina Karhun meikattavana kuvauksiin.

ImProfEdu-hankkeesta lyhyesti

ImProfEdu- hankkeen ajatuksena on yhteisen oppimisympäristön ja opetusmateriaalin tuottaminen opiskelijoille cross-border-yrityksessä työskentelyä varten. Kyseessä on rajat ylittävä yhteistyöohjelma, jolla tuetaan hanketoimintaa Euroopan ulkorajoilla Euroopan Unionin, Venäjä Federaation ja Suomen Tasavallan rahoituksella. Hanke alkoi toukokuussa 2020 ja päättyy 31.10.2022.

Tessa ja Mirva valmiissa juhlakampauksissaan.

Hanketta koordinoi KSAO ja mukana on lisäksi Ekami sekä kolme oppilaitosta Pietarista. Tavoitteena on valmistaa uusi yhteinen oppimisympäristö ja opetusmateriaali, joiden avulla tarjotaan suomalaisille liiketalouden, matkailun, rakentamisen sekä hius- ja kauneusalojen opiskelijoille taitoja venäläisessä työympäristössä työskentelyyn ja venäläisille opiskelijoille suomalaisessa työympäristössä tarvittavia taitoja.

Neljäs workshop 17.11.2021

Aamupäivän aikana esiteltiin toteutettavia töitä sekä harjoiteltiin niiden tekemistä ja tekniikoita harjoituspäillä. Iltapäivällä työt toteutettiin oikeille malleille. Töiden teemana oli Chirtmas Party/New Year Party. Toteutukseen kuuluivat kampausten lisäksi myös ehostukset, asut ja korut. Kokonaisuuden suunnittelivat opiskelijat alusta loppuun itse.

Verkkoyhteyden välityksellä saatiin kuvaa Pietarilaisen oppilaitoksen tiloista ja tekemisestä.
Videoiden tekoa ja editointia opiskeltiin opettaja Timo Töyrylän opastuksella marraskuun alussa.

Tarkoitus on, että hankkeen aikana suunnitellaan paikallisesti tarjottavaa 15 osp tutkintokokonaisuutta, josta ammatillinen osuus olisi 5 osp. Hankkeeseen osallistuneet saavat samalla myös kehitettyä omaa kielitaitoaan, palveluosaamista vieraalla kielellä sekä pääsevät tutustumaan toiseen kulttuuriin. Ensimmäisessä virtuaalisessa tapahtumassa keskityttiin juuri tähän viimeiseen ja mietittiin miten mm. kulttuuriset erot vaikuttavat asiakkaiden odotuksiin vai vaikuttavatko. Toisessa osiossa tehtiin jo kampausharjoituksia ja syksyllä tuotettiin videoaineistoa opetuskäyttöön, mikä oli yksi workshopin tavoitteistakin. Videot kun nyt kuitenkin ovat tätä päivää.

Mirva ja Jessica Lehtimäki. Mirva ja Tessa toimivat hiusmalleina KSAOssa.

Opiskelijat pitivät saamaansa mahdollisuutta hyvänä ja kynnys osallistumiseen oli tehty riittävän matalaksi. Lisäksi opiskelijat pääsivät näin jo etukäteen tekemään kampauksia, joita yleensä päästään opiskelemaan vasta kolmantena vuonna. Kielitaidon ohella myös oma varmuus tekemiseen lisääntyi huimasti. Omaa vapaa-aikaa projekti on jokaiselta siihen osallistuneelta ottanut mutta kysyttäessa kokonaissaldo oli jokaisella plussan puolella.

Tällä hetkellä opiskelijat ovat työelämässä oppimassa mutta hanke jatkuu edelleen päättyen lokakuussa 2022.

Lisätietoja: Tarja Korjus, tarja.korjus@ksao.fi, puh. 020 615 8712 / 040 869 9401