KSAOssa aloitetaan 3.8. pääsääntöisesti lähiopetuksella

Syksyllä 2020 KSAOn koulutus aloitetaan pääsääntöisesti lähiopetuksena oppilaitoksessa ja työpaikoilla. Seuraamme jatkuvasti koronatilannetta ja valmistaudumme tarpeen mukaan toteuttamaan opetuksen etäopetuksena.

Opiskelijoiden yksilöllinen tilanne huomioidaan osana henkilökohtaistamista. Ammatillista koulutusta järjestetään erilaisissa oppimisympäristöissä ja erilaisin opetusjärjestelyin, eikä etäopetuksen määrää ole rajattu. Koulutuksen järjestäjä päättää elokuussa tilanteen mukaan, missä määrin se toteuttaa lähi- ja etäopetusta toimintayksiköissään.

Aluehallintovirastot antoivat keväällä 2020 päätökset opetustilojen käyttämisestä. Vastaavia päätöksiä saattaa olla välttämätöntä tehdä myös syyslukukaudelle 2020. Tartuntatautilain 58 §:n mukaan kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan oppilaitosten ja päiväkotien tilojen sulkemisesta osittain tai kokonaan. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.

Lähiopetuksessa on suositeltavaa noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 11.5.2020 antamia väljyys- ja hygieniaohjeita. Siivouksessa noudatetaan Työterveyslaitoksen (TTL) siivousohjeita.