KSAOlle 200 000 euron avustus jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lisätalousarviossa Kouvolan seudun ammattiopistolle avustusta 200 000 euroa. Avustuksen avulla parannetaan aliedustettujen ryhmien osallistumista jatkuvaan oppimiseen hakevalla toiminnalla ja koulutuksella. Avustuksen käyttöaika 1.3.2021 – 31.12.2022.

Tavoitteet:
• lisätä jatkuvassa oppimisessa aliedustettuna olevien ryhmien osallistumista, tukea henkilöiden työllistymis- ja opiskeluvalmiuksia ja opiskelumotivaatiota sekä parantaa henkilöiden työmarkkina-asemaa
• kehittää hakevan toiminnan neuvonta- ja ohjauspalveluita jatkuvaan oppimiseen liittyvissä kysymyksissä (mm. osaamistarpeen arviointi, koulutustarjonta, etuudet)
• kehittää ja pilotoida orientaatiojakso kohti ammatillisia opintoja
• aktivoida aliedustettuja ryhmiä hakeutumaan koulutukseen ja/tai työelämään
• suunnitella ja toteuttaa yhdessä työnantajien kanssa työpaikoilla aliedustettujen ryhmien osaamisen päivittämistä työpaikoilla
• suunnitella räätälöityjä osaamispalveluita eri kohderyhmien tarpeet huomioiden
• lisätä itsensä työllistäjien markkinointi- ja verkosto-osaamista
• lisätä eri toimijoiden yhteistyötä aliedustettujen ryhmien osaamisen kehittämisessä

Lisätietoja:
Rehtori Timo Olli, puh. 020 615 8130
Työelämä- ja kehittämispalvelupäällikkö Marja Sarante, puh. 020 615 6145