Ksaolaisille maksuton joukkoliikenne elokuun alusta

Toisen asteen opiskelijat matkustavat Kouvolassa maksutta paikallisliikenteen busseissa syyslukuvuoden alkaessa. Ohjeet lipun hakemiseen ja hankkimiseen on nyt julkaistu. Oikeutta maksuttomaan joukkoliikenteeseen voi hakea elokuun alusta alkaen.

Maksuton joukkoliikenne koskee kaikkia kouvolalaisia toisen asteen opiskelijoita ja oikeuttaa matkustamiseen kaikilla kaupungin joukkoliikennevyöhykkeillä Kouvolan kaupungin alueella Waltti-liikenteen busseilla ilman kilometrirajoja. Matkustus on maksutonta aina, eli koulumatkojen lisäksi myös iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina.

Ohje Kouvolan kaupungin www-sivuilla.