KSAO jatkaa nykyisessä etäopetuksessa 14.2. saakka

Kymenlaakson koronavirustilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, joten Koronakoordinaatioryhmä linjasi, että nykyisessä tilanteessa Kymenlaaksossa jatketaan tällä hetkellä käytössä olevilla suosituksilla ja rajoituksilla 14.2.2021 asti.

Tämä tarkoittaa sitä, että tässä vaiheessa KSAOn toimintaa jatketaan etäopetuksena 14.2.2021 saakka.

Etäopetuksen aikana voidaan kuitenkin edelleenkin hyvin perustellusta syystä toteuttaa välttämätöntä lähiopetusta, kuten näyttökokeet ja välttämätön käytännön harjoittelu. Tietysti turvallisuusohjeita noudatten. Suunnittelua hybridi/vuoro/muuhun toteutukseen jatketaan. Valmistelut hybridimallin rakenteluun aloitetaan siten, että helmikuusta alkaen opetusryhmiä voidaan vuorotella lähi- ja etäopetuksessa, mikäli valtakunnallisia muita ohjeistuksia ei tule. Opetusryhmiä voi olla lähiopetuksessa vain sen verran, että tilaa rakennuksissa on runsaasti. Lähiopetuksessa on erittäin tärkeää myös opiskelijoiden käyttää maskia. Mikäli maskeja ei lähiopetuksessa käytetä, siirrytään niiden opiskelijoiden osalta takaisin etäopetukseen.

Välttämättömäksi opetukseksi on määritetty se opetus, jolla varmistetaan keväällä päättävien opiskelijoiden valmistuminen tutkintoon. Myös erityisen tuen piirissä olevien opiskelijoiden lähiopetusta voidaan tarvittaessa toteuttaa samat turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Lähiopetustilanteissa edellytetään väljyys- ja hygieniaohjeiden ohella kertakäyttöisen kasvomaskin, kangasmaskin tai muovisen kasvovisiirin käyttämistä – niin henkilökunnalta, opiskelijoilta kuin tiloissa vieraileviltakin.

Samalla lähes koko KSAOn henkilöstö jatkaa etätyöskentelyä.