KSAO jatkaa koko kevään 2021 laajennetussa välttämättömässä lähiopetuksessa – jos tilanne näin sallii

KSAOn osalta jatketaan tämän hetkisen tiedon mukaan ainakin koko kevään 2021 ajan (31.5.2021 saakka) laajennetulla välttämättömällä lähiopetuksella aikaisemmin tehtyjen suunnitelmien mukaan. Mikäli tilanne Koronaviruksen tartuntojen osalta muuttuu oleellisesti oppilaitoksemme sisällä tai Kymenlaaksossa arvioin tilannetta uudelleen.

On erittäin tärkeää, että alla olevia turvaohjeita noudatetaan ja erityistä huomiota tulee kiinnittää turvaväleihin (myös taukojen yms. aikana) ja maskien käyttöön sekä käsihygieniaan.

Ohjeistus laajennettuun välttämättömään lähiopetukseen

 1. Varmistetaan, että kukaan ei tule oppilaitoksen tiloihin oireisena.
 2. Kaikissa tilanteissa tulee noudattaa käsi- yms. hygieniaa (varaudutaan käsihuuhteisiin jne.).
 3. Pöytä- yms. pinnat sekä opetuksessa käytettävät välineet puhdistetaan Kymsoten ohjeiden mukaan.
 4. Samassa opiskelutilassa (luokka, työsali) saa samanaikaisesti olla enintään 10 henkilöä.
 5. Opiskelijoista muodostettujen opiskelijaryhmien kokoonpanoa EI SAA muuttaa, ohjaajan/opettajat tulisi mahd. mukaan olla aina sama.
 6. Isoja tiloja voidaan jakaa useampien opiskelijaryhmien käyttöön, jakamalla tilat ”fyysisesti” ja varmistamalla turvavälit.
 7. Opiskelijat liikkuvat oppilaitoksen tiloissa aina johdetusti (opiskelijat eivät saa liikkua ilman kontrollia oppilaitoksen tiloissa).
 8. Ruokailu järjestetään niin, että se kaikkien osalta ruokalatiloissa, riittävällä määrällä ruokailuvuoroja varmistetaan riittävä väljyys.
 9. Henkilöiden välillä tulee noudattaa ehdottomasti yli 2 metrin turvaväliä.
 10. Kaikkien oppilaitoksen tiloissa olevien tulee pitää kirurgista maskia koko sen ajan, kun ollaan oppilaitoksen sisätiloissa (kangasmaskia ei saa käyttää, visiiriä voi käyttää kirurgisen maskin lisäksi).
 11. Pidä Koronavilkku päällä.

Rehtori Timo Olli