Kotolassa vierailtiin Turvallinen koti -hankkeen puitteissa

Torstaina Utinkatu 44:n entisen asuntolan tilaan rakennetussa Kotolassa vieraili Turvallinen koti -hankkeen väkeä tutustumassa tiloihin ja toimintaan. KSAOssa Kotolaan on rakennettu demoympäristö, joissa jossa lähihoitajaopiskelijat, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä kansalaiset voivat rauhassa tutustua ja testata erilaisia kotona asumisen tukemiseksi käytettäviä digitaalisia ratkaisuja. Hanketta koordinoi Kymsote ja sieltä oli paikalle saapunut Jani Kariniemi ja Niina Forsström. Hankevastaava Noora Haimi ei tällä osallistunut mutta hänelle paikat olivatkin jo ennestään tuttuja. Ekamista mukana olivat lehtori Mervi Rikka ja tiimipäällikkö Heli Hippala. Tiloihin tutustumaan oli saapunut myös Liisa Onni Superista sekä pelastuslaitokselta palomestari Ari Särkkä. Särkän roolina oli antaa ohjeistuksia turvalliseen tiloihin toimintaan ja antaa vinkkejä tiloissa tapahtuvaa opetustakin silmällä pitäen, niin että vaaranpaikkoja opitaan havainnoimaan. KSAOsta tilaisuutta isännöi tiimiesimies Juha Peteri. Hänen lisäkseen KSAOsta hankkeessa ovat mukana opettajat Mari Partanen, Katja Kangas ja Krista Puustinen. Koulutuspäällikkö Tapani Ranta oli myös paikalla edustamassa KSAOa.

Mervi Rikka sekä Heli Hippala Ekamista.

Turvallinen koti- hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli kotihoidon ammattilaisten ja ammatillisen koulutuksen välille. Toimintamalli tukee tavoitetta mahdollistaa ikääntyneiden turvallinen kotona  asuminen mahdollisimman pitkään sekä antaa opiskelijoille valmiudet kotihoidon käytössä olevien digitaalisten ratkaisujen käyttöön jo opintojen aikana. Digitaalisen ratkaisun käyttöönotto oppilaitoksissa ja toimintamallin kehittäminen toteutetaan hankerahoituksella.

Demoympäristö ja yhteistyö Kymsoten kanssa tarjoavat oppilaitoksien opiskelijoille (KSAO, Ekami) mahdollisuuden perehtyä, antaa laitenäytöt ja saada ammattitaito Kymsoten käytössä oleviin digitaalisiin ratkaisuihin jo opintojen aikana. Oppilaitosten opiskelijat pääsevät myös toimimaan  digitaalisten laitteiden asiantuntijana Kymsoten ammattilaista kohtaan. Oppilaitokset ovat hankekumppaneita Kymsoten kanssa mutta oppilaitokset kehittävät toimintaa myös yhteistyössä keskenään.

Opettaja Taru Komulainen Ekamista.

Oppilaitosyhteistyö tukee etähoivapalvelujärjestelmän käyttöönottoa oppilaitoksissa ja täydentää sitä erityisesti koulutuksen ja tiedonvälityksen näkökulmista. Tulevaisuuden ammattilaiset ovat valmiimpia etähoivalaitteiden käyttöön ja nykyisten ammattilaisten osaamista kasvatetaan. Kymsoten kotihoidossa on tarvetta kouluttaa työelämän digitaalisten ratkaisuiden osaajia. Yhteistyö hyödyntääkin kaikkia osapuolia ja oppilaitoksissa hyötyjiä ovat erityisesti opiskelijat, jotka pääsevät opettajien valvonnassa näiden ratkaisujen järjestelmiin perehtymään. Opiskelijoilla lisääntyy koulutuksen myötä mahdollisuus myöhemmin työllistyä esim. Kymsoteen.

Palomestari Ari Särkkä.

Tavoitteena on, että esim. opiskelijat pääsevät konkreettisesti kokemaan ja näkemään mitä ikääntyminen tuo tullessaan ja mitä kotihoitotyö käytännössä tulee olemaan. KSAOn Kotolassa lähihoitajaopiskelijat ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat rauhassa tutustua ja testata mm. erilaisia kotona asumisen tukemiseksi käytettäviä digitaalisia ratkaisuja. ​Kotola on kalustettu tavanomaiseksi kodiksi, jossa digitaaliset ratkaisut on sijoitettu omille paikoilleen. Tilat palvelevat myös hyvinvointiteknologian opiskelijoita.

Niina Forsström Kymsotesta.

Kotolassa on erilaisia tiloja ja niitä kehitetään jatkuvasti vastaamaan oppimisen tarpeita. Tulevaisuudessa asiakkaiden toimintakyky edellyttää säännöllisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, kuten kotihoito, kevyet asumisen ratkaisut, omaishoito jne. Kun laitteisiin pääsee tutustumaan ennalta, ei digitaalisia ratkaisuja koeta enää pelottaviksi ja niistä tulee haluttuja apuvälineitä niin kotiin kuin työhönkin. Kotolassa on käytössä myös mm. tasapainolauta ja ikäpuku. Ikäpuvun avulla opiskelijat pääsevat omakohtaisesti kokemaan ikääntymisen vaikutukset kehoon ja suorituskykyyn. Tasapainolaudalla saadaan dataa ihmisen tasapainon tilasta, joka mahdollistaa tasapainon kehittämisen ja korjaamisen mahdollisten puutteiden osalta.

Jani Kariniemi Kymsotesta ja Liisa Onni Superista.