KSAO Fab Lab -työskentelytila avattiin virallisesti Utinkatu 85 toimipisteessä

Pääpuhuja Jani Ylioja (oik.)

KSAO Fab Lab -työskentelytilan avajaisia juhlistettiin Utinkatu 85 toimipisteessä  keskiviikkona 10.11.2021 klo 13-16. Tilaisuudessa UK85 auditoriossa esiteltiin kansainvälisen fablab-verkoston toimintaa sekä kerrottiin mm. mitä KSAO Fab Lab tarjoaa Kouvolan alueella toimiville yrityksille, yhdistyksille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Rehtori Timo Ollin ja koulutusalapäällikkö Tapani Rannan avajaissanojen jälkeen kuultiin päivän pääpuhujaa. Suomen fablab-verkoston ylläpitäjä ja Oulun Fab Labin johtaja Jani Ylioja kertoi havainnollisin esimerkein ja hyvinkin mielenkiintoisesti Fab Labin prosesseista ja periaatteista sekä esitteli kansainvälisen fablab-verkoston toimintaa.

Jani itse päätyi monien vaiheiden kautta opiskelemaan Oulun yliopistoon sähkötekniikan diplomi-insinööriksi ja tätä kautta hän pääsi tutustumaan kansainväliseen fablab-verkostoon. Vuonna 2015 perustettiin Fab Lab Oulun yliopiston tiloihin ensimmäisten joukossa Suomessa.

Tulostin lasertyöstöön ja jyrsimiseen

Jani Ylioja kertoi, että koko homma on osoittautunut paljon suuremmaksi kuin mitä siltä alun perin uskallettiin edes odottaa. Jo ennen koronaa oli Oulun tilojen kontaktimäärä huimat 30 000 asiakasta vuodessa. Ja uusia ideoita ja innovaatioita on poikinut aivan valtavasti. Nyt jo Oulussakin toimii useampikin Fab Lab yliopiston tiloissa olevan lisäksi.

Fab Labin idean perusajatus rakentuu kansainväliseen verkostoon paikallista labroista, mikä mahdollistaa käytön kaikille antamalla pääsyn digitaalisiin laitteisiin. Kaikki tuotettu tieto myös jaetaan kaikkien kesken ja ilmaiseksi, joten voi vain kuvitella millaisia uusia innovaatiota syntyy jatkuvasti.  Syntyneitä malleja voi käyttää tai niitä voi aina kehittää edelleen. Tällä hetkellä maailmassa on tuhansia ellei jo yli 10 000 toimivaa Fab Labia.  Jani Ylioja kertoo tämän olevan nopeimmin kehittyvä ja leviävä innovaatio jo itsessään.  Erilaisten alojen yhteistyö on tärkeää ja labeja on syntynyt jopa erilaisiin tarkoituksiinkin.

Hankevastaava Juho Jurvanen esittelemässä KSAOn Fab Labin tiloja ja mm. tätä 3D-tulostinta ja yhtä sillä tehtyä tuotetta.

Myös kiertotalous on siinä mukana oleville tärkeä teema. Esimerkkinä Jani Ylioja ottaa kaupungin jätekierron. Tulevaisuudessa kaupunkien tulee sisällään kierrättää materiaa siten, ettei jätettä syntyisi nykyiseen tapaan. Mitä pienemmällä alueella toimitaan, sitä pienempi hiilijalanjälki. Nykytilanteessahan kaupunkeihin tuodaan tavaraa ja käytöstä syntyy vääjäämättä jätettä, jota sitten kuskataan kaupungeista pois. Toisena esimerkkinä hän otti puhelimen. Sen nykyinen käyttöikä on melko lyhyt, ehkä vajaa vuosi jopa. Sen jälkeen se viedään takaisin esim. Kiinaan, jossa se hajotetaan ja sen komponentteja käytetään muihin tuotteisiin, jotka sitten myydään meille taas uusina tuotteina. Sen sijaan voisimme itse täällä käyttää ne osat ja valmistaa niistä tarvitsemiamme tuotteita. Kun asiaa Oulun Fab Labissa innovoitiin, keksittiin heti ainakin 20 eri sovellusta.

Jani Ylioja painotti vielä lopuksi, että eivät kuitenkaan koneet loppujen lopuksi näitä asioita tee, vaan ihmiset – ryhmä ihmisiä, jotka tekevät yhdessä digitaalisia valmiuksia ja prosesseja uusien asioiden tekemiseksi.

KSAOssa 3D-tulostimella tehtyjä esineitä

Oulun  yliopistossa on mahdollisuus suorittaa aiheesta 25 opintopistettä FabAcademyssa ja vuosittain sieltä tuleekin osaajia jo pari sataa, jotka edelleen vievät Fab Lab ideologiaa ja osaamista eteenpäin.

Jani Yliojan esityksen jälkeen kuultiin myös KSAOn Fab Labin toiminnasta, jonka jälkeen väki siirtyi tutustumaan KSAO FabLabin tiloihin ja laitteisiin. KSAOssa hankevastaavana toimii Juho Jurvanen. Myös hän tähdensi, että Fab Lab on nimenomaan yhteisöllinen työskentelymalli, jossa on vapaasti käytettävissä tiloja ja laitteita ainakin osan viikosta. KSAOssa on käytettävissä mm. 3D-printteteitä sekä tulostin lasertyöstöön ja kaiverrukseen. Laitteet ovat olleet KSAOssa jo keväästä lähtien mutta korona on ymmärrettävästi hidastanut niiden käyttöönottoa. Juho myös opettaa KSAOssa näiden laitteiden käyttöä.

Fab Lab KSAOon on syntynyt Digiluova-hankkeen tuloksena

Digiluova – Vastuullisuus digitaalisessa valmistamisessa -hankkeen tavoitteena on ollut kehittää uutta osaamista ja edistää sekä kestävää kehitystä ja kiertotaloutta että maker-kulttuuria törmäyttämällä eri alojen sekä toimijoiden välistä yhteistyötä avoimessa innovaatio-, tuotekehitys- ja työpajaympäristö FabLabissa. Hanke, joka päättyy tämän vuoden lopussa, toteutetaan yhteistyössä Saimaan ammattiopisto Sampon kanssa.

Yksi tavoitteista on luoda avoin innovaatio-, tuotekehitys- ja työpajaympäristö Fablab, joka on yhteinen opiskelijoille, peruskoulujen oppilaille, opettajille, yrityksille, pienyrittäjille ja 3.sektorin toimijoille – tavoitteena edistää teknologista pystyvyyttä osaamista jakaen ja kehittäen.

Lisäksi halutaan edistää kestävän kehityksen ja kiertotalouden toteutumista tietoa ja osaamista lisäten.

Alat, joissa digitalisaatiota haluttiin erityisesti kehittää ovat taideteollisuus-, tekstiili- ja muotiala. Tavoitteena on lisätä sekä opettajien että opiskelijoiden valmiuksia työskennellä FabLab -ympäristössä ja -verkostossa myös kansainvälisesti ja näin edistää digitaalisten apuvälineiden käyttöä oppimisessa ja työelämäyhteistyön lisäämisessä.

Lisätietoja: Juho Jurvanen, puh. 020 615 1023, juho.jurvanen(at)ksao.fi