Ammatillisen koulutuksen työelämäpalautteet

Valtakunnallista työelämäpalautejärjestelmää on kehitetty opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteistyönä.

Työelämäpalaute on määritelty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain yhdeksi ammatillisen koulutuksen järjestäjien vaikuttavuusrahoituksen perusteeksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on säätänyt asetuksella tarkemmin työelämäpalautteen kohderyhmistä, palautteen keräämisestä ja palautetiedon käytöstä vaikuttavuusrahoituksen laskennassa. Asetus on tullut voimaan 1.1.2021 alkaen.

Työelämäpalautteella halutaan seurata työelämän tyytyväisyyttä koulutuksen järjestäjien tarjoamiin palveluihin liittyen koulutussopimukseen perustuvan koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen. Palautekyselyjä on kaksi: työpaikkaohjaajakysely ja työpaikkakysely.

Tutustu työelämäpalautteisiin tarkemmin esitteestä (PDF).

Avaa työelämäpalautteetesitteen (PDF).