Amis-päättöpalautteen tulokset

Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautteen avulla seurataan opiskelijoiden tyytyväisyyttä koulutuksen järjestämiseen ja sen vaikuttavuuteen. Palaute kysytään opiskelijoilta, joiden tavoitteena on suorittaa ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai näiden tutkintojen osa tai osia. Amis-palautekyselyjä on kaksi: aloitusvaiheen kysely ja päättövaiheen kysely.  

Amis-päättöpalautteeseen vastasi koko KSAOsta 358 opiskelijaa ajalla 1.7.2019-30.6.2020.  

Väittämä ”Olen tyytyväinen saamaani koulutukseen.” sai keskiarvoksi 4,1 (asteikolla 1–5).  

Korkeimmat arviot saaneita väittämiä olivat: 

Työtehtävät, ​joissa suoritin ​näyttöni, vastasivat ​todellisia työelämän​tehtäviä. 4,5 

Osaamiseni ​arvioitiin osaamisen ​arviointikriteerien ​mukaisesti. 4,5 

Arvioijani olivat ​ammattitaitoisia ​ja asiantuntevia. 4,5 

Matalimmat arviot saaneet väittämät olivat:  

Minulla oli halutessani mahdollisuus osallistua oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen. 3,2 

Koulutus antoi valmiuksia yrittäjyyteen. 3,3 

KSAO on laatinut kehittämissuunnitelman toiminnan vahvuuksien ja kehittämiskohteiden osalta. Kehittämistoimia toiminnan kehittämiseen osallistumisen ja yrittäjyysopintojen osalta viedään eteenpäin syksyn 2020 aikana.