Kaupunkistrategian tavoitteena on talousalueen elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvun käynnistyminen vuoteen 2030 mennessä.

Kaupunkistrategiaa toteutetaan kahden kasvuohjelman kautta: Elinvoiman kasvu ja Hyvinvoinnin kasvu. Kaupungin muut strategiset suunnitelmat ja ohjelmat tarkentavat edellisiä asia- ja teemakohtaisesti.  Elinvoiman kasvu -ohjelmassa kuvataan keskeiset keinot lisätä talousalueen työpaikkoja, yrityksiä ja yritysten kasvua. Hyvinvoinnin kasvu-ohjelmassa linjataan keskeiset keinot hyvinvoinnin kasvuun. Yhteisiä teemoja ovat työllisyys, ympäristö, osallisuus, kulttuuri ja sivistys. 

Kaupunki on valmistellut toteutuksen tiekartat 2030 kahdeksasta kasvuohjelmien päämäärästä. Toteutus perustuu verkostotyöhön eli alueen toimijoiden yhteiseen tahtotilaan ja yhteistyöhön. Elvytyksen ja kasvun mahdollistamiseksi on keskeistä kyetä hyödyntämään ulkopuolista rahoitusta yhdessä.

Valmisteluvaiheiset tiekartat jätetään lausunnolle kesäksi 2020. Haemme lausunnolla eri ryhmiltä ja toimijatahoilta ehdotuksia vaikuttavimmiksi toimenpide- ja projektikokonaisuuksiksi. Tehokkaimmat synergiat syntyvät eri näkökulmia ja toimijoita yhdistellen. Taloussuunnittelukaudelle ehdotettavat kokonaisuudet otetaan kaupungin talousarviota ja –suunnitelmaa koskevaan päätöksentekoon syksyllä 2020.

Sidosryhmiltä ja yhteistyötahoilta pyydetään ideoita, mitkä ovat lausuttavassa aineistossa mielestänne vaikuttavimmat osahankkeet, mitkä ovat tehokkaimmat kokonaisuudet ja saavutettavat synergiaedut yhdistämällä toimenpideaihioita, ja mitä on priorisoitava talousrealismin puitteissa. Lisäksi pyydetään ideoita rahoituslähteiksi sekä kiireellisyyden arviointia.

Jätä lausuntosi tai edustamasi tahon lausunto webropol-kyselymme kautta:

Lisätiedot:

apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell ajalla 22.6.-19.7.
hyvinvointijohtaja Arja Kumpu ajalla 20.7.-14.8.

Päivitetty 14.7.2020

Sivun alkuun