Venepaikkoihin kohdistuneella palveluverkkoselvityksellä vastataan alueellisiin vaihteluihin ja saadaan tarjonta vastaamaan kysyntää. Tavoitteena on, kuntalaisille tarjotaan laadultaan ja määrältään sellaisia venepaikkoja, joiden ylläpito ja vuokraaminen kattaa niistä aiheutuvat kulut. Venepaikkojen ylläpitäjä voi olla kaupunki, ulkopuolinen palveluntarjoaja tai esim. kyläyhteisö.

Teknisen lautakunnan uusi päätös 15.10.2019:
Inkeroisten venepaikka on ollut vanhastaan Saalastinrannassa ja venepaikkaselvityksessä sitä ehdotettiin laajennettavaksi. Tekninen lautakunta päätti kuitenkin kokouksessaan 15.10. muistutuksen johdosta, että Inkeroisten venepaikka siirrettäisiin Lauttatien päähän.

Saalastinrannan laajentamisen sijasta kaupunki katsoo parempana vaihtoehtona olevan venepaikka-alueen siirtämisen Saalastinrannasta Lauttatien päähän Inkeroisiin, jossa

 • Alueen asemakaava on kunnossa -> mahdollistaa alueen kehittämisen
 • Kaupunki omistaa maa-alueet
 • Rannassa sijaitsee veneenlaskuluiska ja matonpesupaikka
 • Pysäköinnille on tilaa nykytilanteessa ilman rakentamistoimenpiteitä sekä mahdollisuus alueen laajentamiselle
 •  Sijainti on keskeinen taajaman palveluihin nähden sekä se on hyvin saavutettavissa pääkatuverkolta

Venepaikat kysyntää vastaavalle tasolle

Kouvolan kaupungilla on kaikkiaan 764 venepaikkaa. Niiden vuokrausaste vaihtelee alueittain suuresti. Selvityksessä ehdotetaan osaa sellaisista alueista purettavaksi, joiden käyttöaste on alle 50 %. Joiltakin alueilta vähennetään paikkoja, jotta saadaan käyttöaste nostettua yli 50 %, mutta niitä ei pureta, koska tarvetta venepaikoille kuitenkin on.

Ehdotuksen mukaan Saunalahden ja Hillosensalmen alueen toiminta ulkoistettaisiin jolloin saadaan 229 venepaikkaa vähennettyä. Myynti, ulkoistus ja kannattamattomien satamien sulkeminen supistaa venepaikkojen määrää kaikkiaan n. 350:llä. Suuri osa näistä on huonokuntoisia, vähällä käytöllä tai kalliita ylläpitää. Ulkoistettavista satamista on mahdollisuus saada katetta.

Ehdotuksen mukaan 35 venepaikkaa lisättäisiin alueille, joilla varausaste on korkea. Laituripaikkoja voitaisiin myös korvata soutuvenepaikoilla. Ehdotus sisältää myös investointeja jäljelle jäävien venealueiden parantamiseksi.

Venepaikkaselvityksessä ehdotetaan:

 • Lohikadun soutuvenepaikkojen määrää vähennetään kymmenellä eli aluetta pienennetään kysyntää vastaavalle tasolle
 • Pilkanmaan (Luodonkärjen) soutuvenepaikkoja vähennetään noin 30:lla eli aluetta pienennetään kysyntää vastaavalle tasolle
 • Saunalahden (Pyhäjärven) venepaikka-alue pyritään ulkoistamaan
 • Vekaranjärven soutuvenepaikat poistetaan vähäisen käytön takia
 • Jokelan venelaituri puretaan eli venepaikat poistetaan käytöstä vähäisen käyttöasteen takia
 • Valkealan kirkonkylän venelaituri puretaan eli venepaikat poistetaan käytöstä vähäisen käyttöasteen takia
 • Saalastinrannan venepaikka-aluetta laajennetaan
 • Valkealan kirkonkylään tehdään laiturin poiston jälkeen uusia soutuvenepaikkoja
 • Niinistön laiturin kunnostus lisätään tulevien vuosien investointisuunnitelmiin. Suunnittelussa huomioidaan nykyisen paikkamäärän pienentäminen nykyistä kysyntää vastaavaksi
 • Vuohijärven maapaikkojen tilalle rakennetaan rannan suuntainen laituri

Kun tarjontaa supistetaan, saadaan myös venepaikoista aiheutuvia kustannuksia pienennettyä pitkällä aikavälillä. Venepaikoista syntyviä kustannuksia ovat mm. laitureiden asennukset ja poistot, alueiden puhtaanapito, alueiden raivaus (vesakon raivaus), mahdollinen kiviainesten lisäys luiskiin sekä joillain alueilla, kuten Valkealan kirkonkylällä, myös nurmikon hoito.

Anna palautetta palveluverkkoselvityksestä

Päivitetty 17.10.2019